Abstrakty

Uprzejmie informujemy, iż zapraszamy do zgłaszania abstraktów prac oryginalnych na Konferencję Sekcji Niewydolności Serca PTK

Termin zgłaszania abstraktów: 15 marca 2018 - 15 maja 2018

Zgłaszanie prac poprzez system abstraktowy PTK https://abstrakty.ptkardio.pl/

Format posterów:
  • - maksymalny wymiar w poziomie (szerokość) 60 cm
  • - maksymalny wymiar w pionie (wysokość) 180 cm

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr hab. Andrzej Gackowski, prof. UJ