Komitet Naukowy konferencji

  • Andrzej Gackowski - przewodniczący
  • Ewa Straburzyńska-Migaj
  • Jadwiga Nessler
  • Marta Kałużna-Oleksy
  • Przemysław Leszek
  • Agnieszka Pawlak
  • Robert Zymliński
  • Tomasz Kukulski
  • Małgorzata Lelonek
  • Piotr Rozentryt