Program wstępny - może ulec zmianom

Piątek Sala A Sala B
12:00-13:30 Elektroterapia dla nie-elektrokardiologów. ICD/CRT(D) u pacjentów z NS – aktualne wskazania TBD

 • Kardiomiopatia tachyarytmiczna – rozpoznanie, postępowanie
  B. Bacior
 • Ablacja u pacjentów z NS
  M. Jastrzębski
 • Elektroterapia u pacjentów w wieku podeszłym
  J. Lelakowski
Echokardiografia w niewydolności serca, teoria i praktyka - Sesja warsztatowa – wykłady i badania live

 • Badanie 1
  Ocena morfologii serca i czynności skurczowej komór
 • Badanie live 2
  Niskogradientowe zwężenie zastawki aortalnej
  T. Kukulski
 • Badanie live 3
  Ocena czynności rozkurczowej LK K. Mizia-Stec
13:30-14:30 Lunch
14:30-15:30 Czy potrzebujemy nowych rozwiązań w leczeniu pacjentów z HFrEF?, Sesja pod patronatem Novartis

Prowadzenie:A. Gackowski
 • Pacjent z NS wysokiego ryzyka – czy wykorzystujemy wszystkie możliwości?
  K. Mizia-Stec
 • Jak zmieniło się leczenie pacjentów z NS w dwa lata po ogłoszeniu wytycznych? – Doświadczenie własne ośrodka
  M. Lelonek
15:45-17:15 Otwarcie konferencji – niewydolność serca w Polsce i Europie

Prowadzenie: P. Ponikowski
 • Heart Failure in Europe now and in a few years
 • Niewydolność serca w Polsce na tle Europy – czas na zmiany – Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Serca
  P. Ponikowski
 • Koordynowana Opieka w Niewydolności Serca
  J. Nessler
 • Dyskusja panelowa: Przyszłość opieki nad pacjentami z NS w Polsce
17:30-19:00 Niewydolność serca i schorzenia współistniejące

 • Nowe możliwości leczenia pacjentów z NS i cukrzycą
  G. Gajos
 • Zespół sercowo-nerkowy
  R. Zymliński
 • Oporność na diuretyki czy błędy w leczeniu ?
  P. Rozentryt
 • Opieka nad pacjentami w wieku podeszłym
Ostra niewydolność serca w praktyce

 • Diagnostyka przy przyjęciu – najczęstsze odwracalne przyczyny AHF
 • Optymalizacja farmakoterapii w ostrej fazie
  M. Gruchała
 • Pacjent z niewydolnością oddechową
  A. Świątkowski
 • Leczenie zachowawcze czy interwencja?
Sobota
Sala A Sala B
9:00-10:30 Optymalizacja leczenia i opieka kompleksowa
Sesja dla kardiologów, internistów, lekarzy POZ, pielęgniarek, rehabilitantów...

 • Czy słusznie obawiamy się nowych leków i zwiększania dawek?
  A. Gackowski
 • Lek niezażywany nie działa. Edukacja i samoopieka
  T. Rywik
 • Rola pielęgniarki niewydolności serca
  I. Uchmanowicz
 • Rehabilitacja - nie tylko ćwiczenia
  A. Mawlichanow
Niewydolność serca, krążenie płucne i prawa komora
 • Prawa komora u pacjenta z chorobami lewego serca
  A. Pawlak
 • Cewnikowanie prawego serca
  P. Leszek
 • Leczenie nadciśnienia płucnego – stan obecny i perspektywy
  G. Kopeć
 • Czy można kwalifikować do LVAD/HTx ?
  M. Sobieszczańska-Małek
10:45-12:15 Niewydolność serca – wytyczne i co dalej? Postępy w badaniach klinicznych
 

 • Diagnostyka i monitorowanie
  M. Lelonek
 • Farmakoterapia
  T. Rywik
 • Procedury strukturalne
  D. Dudek
 • Elektroterapia
Wspomaganie mechaniczne serca - blaski i cienie

 • Kwalifikacja: LVAD/HTx
  P. Leszek
 • LVAD w praktyce
  K. Wierzbicki/P. Rubiś
 • Monitorowanie działania LVAD (w tym badanie live)
  M. Stąpór
 • Małoinwazyjna implantacja LVAD-polskie doświadczenia
  M. O. Zembala
12:30-13:30 Farmakoterapia niewydolności serca - wytyczne i ich wdrażanie w praktyce

Prowadzący: P. Leszek, M. Lelonek

 • Kamienie milowe w terapii niewydolności serca
  E. Straburzyńska-Migaj
 • Częstość rytmu serca a patofizjologia i leczenie niewydolności serca
  A. Gackowski
 • Rejestr Qualify
  J. Nessler
13:30-14:30 Lunch
14:30-16:00 Niewydolność serca i niedomykalność zastawki mitralnej

 • Niedomykalność mitralna z dysfunkcją lewej komory: pułapka bez wyjścia?
  T. Kukulski
 • Chirurgia, zabieg przezskórny czy leczenie zachowawcze?
  D. Sorysz
 • Prezentacja zabiegów i wynik odległy – badania live
  A. Gackowski/J. Trębacz
16:15-17:45 Czy niewydolność serca może być odwracalna ?

Warsztat - wybierz sposób leczenia:
 • Przypadek 1
  E. Straburzyńska-Migaj
 • Przypadek 2
  M. Kałużna-Oleksy
 • Przypadek 3
  T. Kukulski
 • Przypadek 4
  E. Dziewięcka/S. Wiśniowska-Śmiałek
Nie-niedokrwienna niewydolność serca – choroby zapalne i niezapalne
 

 • Aktualności o kardiomiopatiach – wyniki EORP
  P. Rubiś
 • Choroby spichrzeniowe
  T. Zielinski
 • Musimy częściej wykonywać biopsję
  - pro - A. Pawlak
  - contra - P. Leszek
 • Dyskusja
 • Co mówią wytyczne ?
  P. Rubiś