Program wstępny - może ulec zmianom

Piątek Sala A Sala B
12:00-13:30 Zaburzenia rytmu i niewydolność serca

Prowadzenie: J. Lelakowski (Kraków), M. Jastrzębski (Kraków)

 • Kardiomiopatia tachyarytmiczna – rozpoznanie, postępowanie
  B. Bacior (Kraków)
 • Ablacja u pacjentów z NS
  M. Jastrzębski (Kraków)
 • Elektroterapia u pacjentów w wieku podeszłym
  J. Lelakowski (Kraków)
 • Leczenie przeciwkrzepliwe u pacjentów z NS i AF
  E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)
Echokardiografia w niewydolności serca, teoria i praktyka - Sesja warsztatowa – wykłady i badania live

Prowadzenie: Z. Gąsior (Katowice), E. Płońska (Szczecin)

 • Ocena morfologii serca i czynności skurczowej komór
  Z. Gąsior (Katowice)
  Badanie live 1
  Golińska-Grzybała (Kraków)
 • Niskogradientowe zwężenie zastawki aortalnej
  T. Kukulski (Zabrze)
  Badanie live 2
  K. Mizia-Stec (Katowice)
 • Ocena czynności rozkurczowej LK
  K. Mizia-Stec (Katowice)
  Badanie live 3
  T. Kukulski (Zabrze)
13:30-14:30 Lunch
14:30-15:30 Czy potrzebujemy nowych rozwiązań w leczeniu pacjentów z HFrEF? - Sesja pod patronatem firmy Novartis

Prowadzenie: A. Gackowski (Kraków)

 • Pacjent z NS wysokiego ryzyka – czy wykorzystujemy wszystkie możliwości?
  K. Mizia-Stec (Katowice)
 • Jak zmieniło się leczenie pacjentów z NS w dwa lata po ogłoszeniu wytycznych? – Doświadczenie własne ośrodka
  M. Lelonek (Łódź)
15:45-17:15 Otwarcie konferencji – niewydolność serca w Polsce i Europie

Prowadzenie: P. Ponikowski (Wrocław), T. Grodzicki, (Kraków), A. Gackowski (Kraków)

 • Niewydolność serca w Polsce na tle Europy – czas na zmiany – Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Serca
  P. Ponikowski (Wrocław)
 • Koordynowana Opieka w Niewydolności Serca
  J. Nessler (Kraków)
 • Jak to zorganizowano w Szwecji?
  T. Baron (Uppsala)
 • Przyszłość opieki nad pacjentami z NS w Polsce - dyskusja okrągłego stołu - Eksperci, w tym przedstawiciele MZ, NFZ
17:30-19:00 Niewydolność serca i schorzenia współistniejące

Prowadzenie: K. Kamiński (Białystok), P. Jankowski (Kraków),

 • Nowe możliwości leczenia pacjentów z NS i cukrzycą
  G. Gajos (Kraków)
 • Zespół sercowo-nerkowy
  R. Zymliński (Wrocław)
 • Oporność na diuretyki czy błędy w leczeniu ?
  P. Rozentryt (Zabrze)
 • Opieka nad pacjentami w wieku podeszłym
  T. Grodzicki (Kraków)
 • Dyskusja
Ostra niewydolność serca w praktyce

Prowadzenie: M. Gierlotka (Opole), R. Drwiła (Kraków)

 • Pilna diagnostyka przy przyjęciu – ratuje życie - najczęstsze odwracalne przyczyny AHF
  A. Pawlak (?) (Warszawa)
 • Optymalizacja farmakoterapii w ostrej fazie
  M. Gruchała (Gdańsk)
 • Pacjent z niewydolnością oddechową
  A. Świątkowski (Zabrze)
 • Wstrząs kardiogenny w przebiegu zawału serca
  M. Tomala (?) (Kraków)
 • Dyskusja
Sobota
Sala A Sala B
9:00-10:30 Niewydolność serca – wytyczne i co dalej? Postępy w badaniach klinicznych 

Prowadzenie: T. Rywik (Warszawa), P. Mitkowski (Poznań), K. Kamiński (Białystok)

 • Diagnostyka i monitorowanie
  M. Lelonek (Łódź)
 • Farmakoterapia
  T. Rywik (Warszawa)
 • Procedury strukturalne
  D. Dudek (Kraków)
 • Elektroterapia
  P. Mitkowski (Poznań), M. Grabowski (Warszawa)
 • Dyskusja
Niewydolność serca, krążenie płucne i prawa komora Prowadzenie: G. Kopeć (Kraków), P. Leszek (Warszawa), P. Podolec (Kraków)
 • Prawa komora u pacjenta z chorobami lewego serca
  A. Pawlak (Warszawa)
 • Cewnikowanie prawego serca
  P. Leszek (Warszawa)
 • Leczenie nadciśnienia płucnego – stan obecny i perspektywy
  G. Kopeć (Kraków)
 • Czy można kwalifikować do LVAD/HTx ?
  M. Sobieszczańska-Małek (Warszawa)
 • Dyskusja
10:45-12:15 Optymalizacja leczenia i opieka kompleksowa
Sesja dla kardiologów, internistów, lekarzy POZ, pielęgniarek, rehabilitantów.

Prowadzenie: I. Uchmanowicz (Wrocław), R. Wolfshaut-Wolak (Kraków)

 • Czy słusznie obawiamy się nowych leków i zwiększania dawek?
  A. Gackowski (Kraków)
 • Lek niezażywany nie działa. Edukacja i samoopieka
  T. Rywik (Warszawa)
 • Rola pielęgniarki niewydolności serca
  I. Uchmanowicz (Wrocław)
 • Rehabilitacja - nie tylko ćwiczenia
  A. Mawlichanow (Kraków)
 • Dyskusja
  E. Molka (Tarnowskie Góry), T. Pasierski (Warszawa)
Wspomaganie mechaniczne serca - blaski i cienie

Prowadzenie: T. Zieliński (Warszawa), K. Wierzbicki (Kraków), M. O. Zembala (Zabrze), B. Kapelak (Kraków)

 • Kwalifikacja: LVAD/HTx
  P. Leszek (Warszawa)
 • LVAD w praktyce
  K. Wierzbicki/P. Rubiś (Kraków)
 • Monitorowanie działania LVAD (w tym badanie live)
  M. Stąpór (Kraków)
 • Małoinwazyjna implantacja LVAD-polskie doświadczenia
  M. O. Zembala (Zabrze)
 • Dyskusja
12:30-13:30 Farmakoterapia niewydolności serca - wytyczne i ich wdrażanie w praktyce- Sesja pod patronatem firmy Servier Polska

Prowadzenie: P. Leszek (Warszawa)

 • Kamienie milowe w terapii niewydolności serca
  E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)
 • Częstość rytmu serca a patofizjologia i leczenie niewydolności serca
  A. Gackowski (Kraków)
 • Rejestr Qualify
  J. Nessler (Kraków)
13:30-14:30 Lunch
14:30-16:00 Zaawansowana niewydolność serca – ciało i duch

Prowadzenie: P. Sobański (Bazylea), T. Pasierski (Warszawa)

 • Dylematy etyczne w opiece nad osobami z zaawansowaną NS
  P. Sobanski (Bazylea)
 • Podstawy dobrej komunikacji
  A. Ratajska (Bydgoszcz)
 • Modyfikacja aktywności urządzeń wszczepialnych
  M. Grabowski (Warszawa)
 • Opieka paliatywna jako element opieki kompleksowej
  T. Pasierski (Warszawa)
 • Dyskusja
Niewydolność serca i niedomykalność zastawki mitralnej

 • Niedomykalność mitralna z dysfunkcją lewej komory: pułapka bez wyjścia?
  T. Kukulski (Zabrze)
 • Chirurgia, zabieg przezskórny czy leczenie zachowawcze?
  D. Sorysz (Kraków)
 • Prezentacja zabiegów i wynik odległy – badania live
  A. Gackowski/J. Trębacz/J. Rzucidło-Resil(Kraków)
 • Dyskusja
16:15-17:45 Nie-niedokrwienna niewydolność serca – choroby zapalne i niezapalne 

Prowadzenie: Prowadzenie: T. Zieliński, A. Surdacki (Kraków)

 • Aktualności o kardiomiopatiach – wyniki EORP
  P. Rubiś (Kraków)
 • Choroby spichrzeniowe
  T. Zielinski (Warszawa)
 • Musimy częściej wykonywać biopsję
  - pro - A. Pawlak (Warszawa)
  - contra - P. Leszek (Warszawa)

  Dyskusja
 • Co mówią wytyczne ?
  P. Rubiś (Kraków)
Czy niewydolność serca może być odwracalna ? Interaktywny warsztat oparty na prezentacji przypadków, Sesja HoT (Heart Failure Specialist of Tomorrow)

Prowadzenie: T. Kukulski (Zabrze), A. Gwizdała (Poznań)

 • Pacjent 1
  M. Dudek (Poznań)
 • Pacjent 2
  J. Kłyś (Zabrze)
 • Pacjent 3
  M. Kałużna-Oleksy (Poznań)
 • Pacjent 4
  E. Dziewięcka/S. Wiśniowska-Śmiałek (Kraków)

Podczas Konferencji planowana jest sesja plakatowa
- najlepszy plakat zostanie nagrodzony grantem wyjazdowym
na przyszłoroczny kongres HEART FAILURE.