Kontakt

I Klinika i Katedra Kardiologii Szpital Kliniczny
"Przemienienia Pańskiego" Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,

ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel. sekretariatu: 61 854 91 46