Kontakt

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
tel. sekretariatu: 12 614 22 18
e-mail: snserca.ptk@gmail.com