Poprzedni | Następny

Jakie procedury medyczne mogą być pomocne w leczeniu niewydolności serca?

Badania diagnostyczne takie jak EKG, prześwietlenie klatki piersiowej, badanie echokardiograficzne, czasami także 24-godzinne monitorowanie EKG, koronarografia, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny serca służą do ustalenia zostanie przyczyna i mechanizmu niewydolności serca. W zależności od stwierdzonych nieprawidłowości możliwe będą takie procedury jak :

U osób z chorobą wieńcową angioplastyka wieńcowa (wszczepienie stentów) lub pomostowanie aortalno-wieńcowe (tzw. by-pass’y) służą poprawie ukrwienia serca. Leczenie kardiochirurgiczne może mieć duże znaczenie w przypadku wad zastawkowych lub wad wrodzonych serca. Pacjenci, u których występują zaburzenia rytmu serca mogą mieć wskazania do wszczepienia:

W wybranych sytuacjach pomocne może być wykonanie tzw. ablacji elektrycznej czyli zniszczenia w sercu grupy komórek odpowiedzialnej za powstawanie arytmii.