Aktualności

icon

Szanowni Pańswo, ukazała się w internecie nasza przentacja na ESC. "2016 Heart failure Guidelines in Poland"


icon

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji "Jesienne Spotkanie Kardiologiczne", która odbędzie się 7-8 paździrnika w Poznaniu. Kilka z sesji poświęconych będzie niewydolności serca.


icon

W związku z coraz częstszym występowaniem niewydolności serca istnieje pilna potrzeba zmian w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, prowadzących do poprawy diagnostyki i leczenia tego poważnego zespołu chorobowego.icon

Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące leczenie niewydolności serca. Zapraszamy do lektury.


icon

Grupa HoT zrzesza młodych przedstawicieli różnych zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów oraz naukowców, znajdujących się w trakcie szkolenia zawodowego, zainteresowanych szczególnie problemem niewydolności serca.


icon

Aby rozwinąć społeczną świadomość wynikającą z zagrożenia niewydolnością serca, jak również pogłębić wiedzę dotyczącą specyfiki jej leczenia, od 2010 roku Asocjacja Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego prowadzi cykliczną, doroczną akcję popularyzującą pod nazwą Dnia Świadomości Niewydolności Serca.