Zarząd Sekcji

Przewodniczący:

Dr hab. n. med., prof. UJ Andrzej Gackowski

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. sekretariatu: 12 614 22 18

Poprzedni Przewodniczący:

Prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

I Klinika i Katedra Kardiologii Szpital Kliniczny "Przemienienia Pańskiego"
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, tel. sekretariatu 61 854 91 46

Przewodniczący Elekt

Dr hab. n. med., prof. nadzw. IK Przemysław Leszek

Klinika Niewydolności Serca I Transplantologii, Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. sekretariatu: 22 34 34 483

Sekretarz:

Dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

I Klinika i Katedra Kardiologii Szpital Kliniczny "Przemienienia Pańskiego"
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, tel. sekretariatu 61 854 91 46

Skarbnik:

Dr hab. prof. nadzw, FESC Izabella Uchmanowicz

Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Członkowie:


Prof. dr hab. med. Tomasz Kukulski

Klinika Kardiologii , Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Śląskie Centrum Chorób Serca W Zabrzu
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

Prof. dr hab. med. Małgorzata Lelonek FESC

Zakład Kardiologii Nieinwazyjnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak

Klinika Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji, Warszawa
Zakład Fizjologii Stosowanej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

Dr n. med. Robert Zymliński

Klinika Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
Oddziała Intensywnej Terapii Kardiologicznej Ośrodek Chorób Serca Szpital Wojskowy Wrocław

Komisja rewizyjna:


Prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. sekretariatu: 12 614 22 18

Prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec

I Katedra i Klinika Kardiologii
Wydział Lekarski w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. n. med., prof. nadzw. GUMed Marcin Gruchała

I Katedra i Klinika Kardiologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, tel/fax: +58 346 1201