Dzień Świadomości Niewydolności Serca

Z inicjatywy Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, przy współudziale Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Fundacji Pomocy Sercu i S`ART Production, po raz pierwszy w Polsce zorganizowano obchody Europejskich Dni Świadomości Niewydolności Serca. Najważniejsza część obchodów, związanych z powyższymi wydarzeniami, odbyła się w dnia 25 maja 2014 r. na Rynku Głównym w Krakowie. Tym samym Polska dołączyła do czołówki 40 krajów europejskich, w których Asocjacja Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego od 2010 r. organizuje obchody Dni Świadomości Niewydolności Serca. Są one częścią Ogólnoświatowego Programu Świadomości Niewydolności Serca, którego głównym celem jest: prewencja, wczesna diagnostyka i leczenie niewydolności serca jako światowy priorytet w dziedzinie ochrony zdrowia.

Patronat nad obchodami I Ogólnopolskiego Dnia Świadomości Niewydolności Serca objęli: Prezydent Miasta Krakowa Prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Wojciech Nowak, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Piotr Laidler, Dziekan Wydziału Lekarskiego CM UJ Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Dr med. Anna Prokop-Staszecka, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Prof. dr hab. Zbigniew Kalarus, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii Prof. dr hab. Grzegorz Opolski oraz Poseł na Sejm RP Pani Beata Małecka-Libera. Poparcie dla inicjatywy obchodów i solidarności z chorymi na niewydolność serca wyrazili Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz oraz Pan Lech Wałęsa.

Głównym celem I Ogólnopolskiego Dnia Świadomości Niewydolności Serca było uświadomienie społeczeństwu znaczenia niewydolności serca jako problemu nie tylko medycznego, ale w coraz większym stopniu społecznego i ekonomicznego. W Polsce na niewydolność serca cierpi ok. 1 miliona osób i liczba ta stale wzrasta. Niewydolność serca jest chorobą o złym rokowaniu, a jej zaostrzenia są wiodącą przyczyną hospitalizacji w Polsce, generując ogromne koszty dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy podkreślić, że Polska znajduje się obecnie na pierwszym miejscu pod względem częstości hospitalizacji z powodu niewydolności serca spośród 30 krajów OECD, z liczbą hospitalizacji dwukrotnie wyższą od średniej dla krajów OECD.

W ciągu 5 lat od rozpoznania niewydolności serca umiera ok. 60% mężczyzn i 40% kobiet. Śmiertelność w niewydolności serca jest większa niż w większości nowotworów złośliwych. I tak, na raka płuca umiera rocznie ok. 22 tys. Polaków, podczas gdy na niewydolność serca – ok. 60 tys. chorych rocznie (164 zgony dziennie). Chociaż na niewydolność serca choruje ponad dwukrotnie więcej osób niż na schorzenia nowotworowe wciąż brakowało inicjatyw medycznych i społecznych, które wzorem wielu programów onkologicznych, zwiększałyby zdrowotną świadomość społeczeństwa związaną z niewydolnością serca, szczególnie w zakresie zagrożeń wynikających z nieleczonej choroby, roli profilaktyki oraz możliwości skutecznej terapii. Potrzeba pilnych działań w powyższych obszarach stanowiła główną przesłankę dla organizacji I Ogólnopolskiego Dnia Świadomości Niewydolności Serca, którego przewodnim hasłem stało się: „Niewydolność serca - chorobą poddającą się leczeniu, której można zapobiegać”.

W dniu 21 maja z inicjatywy Przewodniczącej Sekcji Niewydolności Serca PTK dr hab. med. Jadwigi Nessler, prof. UJ została zorganizowana w Warszawie konferencja prasowa pt. „Wyzwania i perspektywy opieki nad chorym z niewydolnością serca”. W konferencji wzięli udział prof. dr hab. med. Janina Stępińska, Krajowy Konsultant ds. kardiologii prof. dr. hab. med. Grzegorz Opolski oraz 22 dziennikarzy. Podczas konferencji prof. Janina Stępińska przedstawiła temat: „Niewydolność serca w Polsce”, prof. Grzegorz Opolski: „Polskie realia - co powinniśmy robić lepiej?” a prof. Jadwiga Nessler: „Co już robimy lepiej i do czego zmierzamy”. Notatki prasowe dostępne na stronie Obchodów.

Program obchodów Dnia Świadomości Niewydolności Serca obejmował wystąpienia ekspertów, przygotowane w formie krótkich prezentacji, paneli dyskusyjnych oraz wywiadów z pacjentami – znanymi postaciami życia kulturalnego i artystycznego. Ważnym punktem Programu były praktyczne warsztaty profilaktyki i promocji zdrowia, ukierunkowane na zapobieganie niewydolności serca oraz edukacja pacjentów w zakresie zachowań prozdrowotnych, rehabilitacji kardiologicznej, w tym nauka podstaw gimnastyki Tai Chi oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez ratowników medycznych. Całości dopełniły towarzyszące występy artystyczne. Szczegółowy Program I Ogólnopolskiego Dnia Świadomości Niewydolności Serca

W trakcie I Ogólnopolskiego Dnia Świadomości Niewydolności Serca lekarze Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie przeprowadzali badania ankietowe ryzyka niewydolności serca u wybranych osób dotychczas nie leczonych na niewydolność krążenia. Osoby charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem niewydolności serca były następnie zapraszane na specjalistyczne badania diagnostyczne i konsultacje lekarskie do Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, w ramach tzw. „Białej Soboty”, zorganizowanej w dn. 7 czerwca 2014 r.

Doświadczenia I Ogólnopolskiego Dnia Świadomości Niewydolności Serca uzasadniają potrzebę kontynuowania w Polsce inicjatywy corocznych obchodów Europejskich Dni Świadomości Niewydolności Serca w celu poprawy sytuacji chorych, a także redukcji kosztów społecznych i ekonomicznych związanych z niewydolnością serca.

Prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler - Przewodnicząca Sekcji Niewydolności Serca,
Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM, KSS im. Jana Pawła II w Krakowie

Dr med. Paweł Rostoff - Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca CM UJ, KSS im. Jana Pawła II w Krakowie