Szanowni Państwo

Niewydolność serca jest określana epidemią XXI wieku. Występuje u ok. 2-3% Polaków. Może wystąpić w każdym wieku ale szczególnie często dotyczy ludzi starszych (10-20% osób w wieku 70-80 lat). Prognozy jednoznacznie wskazują, że liczba chorych z NS będzie nadal szybko się zwiększać i może podwoić się w najbliższych dekadach. Stwarza to wiele wyzwań, którym będzie musiał sprostać nie tylko świat medyczny ale także całe społeczeństwa i władze państwowe.

Choroba ta ma poważne rokowanie ale postęp w medycynie pozwala stale poprawiać losy pacjentów. Wymaga to systematycznego wprowadzania nowych technologii oraz ewolucji organizacji opieki zdrowotnej, w tym także opieki ambulatoryjnej. Konieczne jest także wspieranie nauki, w tym badań populacyjnych w warunkach polskich.

Asocjacja Niewydolności Serca PTK przyjęła za cel propagowanie aktualnych informacji i budowanie świadomości tej choroby wśród Polaków. Zapraszamy nie tylko lekarzy i pielęgniarki, ale także pacjentów i ich rodziny oraz wszystkich zainteresowanych tą ważną problematyką.

Zarząd Asocjacji Niewydolności Serca
Polskiego Towarzystwa Kardilogicznego

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca jest formalną grupą wsparcia dla chorych z niewydolność serca i ich rodzin, przyjaciół oraz wszystkich tych, którzy takiego wsparcia oczekują lub takim wsparciem chcą być dla innych. Stowarzyszenie powstało dzięki pacjentom, którzy wspólnie z ich bliskimi, lekarzami oraz osobami, które się nimi opiekują powołały je do życia w 2018 roku. Działa ono pod patronatem Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Niewydolność serca to choroba przewlekła i pacjenci muszą przez wiele lat się z nią borykać, dlatego tak ważne jest wsparcie, które pomaga przetrwać trudne chwile.
Główne cele Stowarzyszenia to:

  • zjednoczenie osób z niewydolnością serca, ich rodzin i przyjaciół,
  • tworzenie grup wsparcia,
  • wspomaganie członków stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów życiowych,
  • organizowanie działań edukacyjnych dotyczących wiedzy o niewydolności serca kierowanych zarówno do pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia,
  • współpraca z Ministerstwem Zdrowia, NFZ oraz Polskim Towarzystwem Kardiologicznym w celu wprowadzenia najlepszego modelu opieki nad pacjentami z niewydolnością serca oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych w tym do nowoczesnych terapii.

Zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia http://nspacjenci.pl/