Kontakt

Klinika Niewydolności Serca
i Transplantologii, Instytut Kardiologii

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel.: +48 22 34 34 483
fax: + 48 22 34 34 552
e-mail: przemyslaw.leszek@ikard.pl