Aktualności

Webinar - Zaawansowane techniki obrazowania w HCM

21 maja 2024 Anna Tomaszuk - Kazberuk

Zaawansowane techniki obrazowania w HCM – webinar 18 czerwca 2024, godz. 19.30-21.00
Webinar stanowiący 2. sesję konferencji online „Przerost przerostowi nierówny – co nowego w HCM?”, będącej częścią ogólnopolskiej kampanii (Roz)poznaj kardiomiopatię, której celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat kardiomiopatii, jej diagnostyki oraz możliwości nowoczesnego leczenia. Wydarzenie poświęcone będzie zaawansowanym technikom obrazowania w HCM.

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, przewodnicząca zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownik Pododdziału Niewydolności Serca i Transplantologii oraz Pracowni Echokardiografii w Klinice Kardiologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie
 • dr hab. n. med. Łukasz Mazurkiewicz, zastępca kierownika Oddziału Kardiomiopatii Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytutu Badawczego
 • dr n. med. Ilona Jędrzejewska, pracownik Kliniki Kardiologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, członek Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Wad Zastawkowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Program szkolenia:
 • Diagnostyka echokardiograficzna kardiomiopatii przerostowej, w tym zawężającej – prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak
 • MR i CT w różnicowaniu przerośniętych serc – dr hab. n. med. Łukasz Mazurkiewicz
 • Przypadek kliniczny (case study) – dr n. med. Ilona Jędrzejewska
 • Sesja Q&A z udziałem wszystkich Wykładowców


| R E J E S T R A C J A |Sponsor: Bristol-Myers Squibb
webinary
 

Inauguracja Centrum Wsparcia i Edukacji Pacjenta z Niewydolnością Serca „Kardiolinia”

14 maja 2024 Anna Tomaszuk - Kazberuk

Już 20 maja 2024 r. Asocjacja Niewydolności Serca PTK zainauguruje nowy projekt mający na celu poprawę jakości życia pacjentów z niewydolnością serca w Polsce pn. ”Centrum Wsparcia i Edukacji Pacjentów z Niewydolnością Serca – Kardiolinia”.
Oficjalna inauguracja odbędzie się podczas konferencji prasowej w dniu 20 maja b.r. o godz. 13.30 w Polskiej Agencji Prasowej przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie. Spotkanie będzie także transmitowana na https://pap-mediaroom.pl/ oraz https://www.facebook.com/AsocjacjaNiewydolnosciSercaPTK.
Kardiolinia – platforma edukacyjna online z systemem zapisu na porady edukacyjne, będzie miejscem, gdzie pacjenci oraz ich bliscy będą mogli uzyskać wszystkie potrzebne do odpowiedniego zarządzania swoją chorobą informacje i praktyczne porady. Wierzymy, że nic tak nie pomoże pacjentom w walce z niewydolnością serca, jak dogłębne zrozumienie jej istoty, sposobu działania zastosowanych terapii oraz przede wszystkim umiejętność samooceny swoich objawów i znajomości czynników, które mogą te objawy nasilać.
Centrum tworzone jest po to, aby zapewnić przestrzeń dla pacjentów, gdzie w razie wątpliwości (np. po zakończonej hospitalizacji) będą mogli skonsultować się z profesjonalistą - Edukatorem (Pielęgniarką Niewydolności Serca). Edukatorzy będą dyżurować 5 dni w tygodniu, a pacjent lub opiekun (członek rodziny, osoba bliska) będzie mógł zapisać się na poradę edukacyjną w wybranym przez siebie terminie. Na platformie pacjenci znajdą także materiały edukacyjne oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, przygotowane przez wybitnych kardiologów.

Centrum Edukacji będzie dostępne już od 20 maja na: www.kardiolinia.plasocjacja
 

Webinar - Zaburzenia psychiczne u chorych z niewydolnością serca?

07 maja 2024 Anna Tomaszuk - Kazberuk

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym webinarze dla kadr medycznych, który odbędzie się 26 czerwca 2024 r.

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, Przewodnicząca Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kierownik Pododdziału Niewydolności Serca i Transplantologii oraz Pracowni Echokardiografii w Klinice Kardiologii, Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ
 • prof. Agata Bielecka-Dąbrowa, Kierownik Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych ICZMP w Łodzi, skarbnik Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • dr Anna Mierzyńska, specjalista psychologii klinicznej, zawodowo związana z obszarem leczenia chorób przewlekłych, Uniwersytet SWPS
 • dr Jolanta Kolasa, lekarz medycyny, certyfikowany trener Mindfulness i Compassion
Zaproponowany webinar ma celu wskazanie kompetencji kardiologów i psychiatrów w leczeniu zaburzeń psychicznych u chorych z z niewydolnością serca (ang. heart failure, HF) jak również sposoby aktywizacji i zaangażowania w leczenie samych chorych.
Rozpoznanie zaburzeń psychicznych i zrozumienie ich natury jest niezbędne do podjęcia właściwego leczenia tych zaburzeń u pacjentów z HF i poprawę rokowania chorych.
Najczęstsze choroby psychiczne u pacjentów z HF to depresja, zaburzenia lękowe i zaburzenia snu, a u chorych hospitalizowanych majaczenia. U pacjentów z rozpoznaną HF, depresja i stany lękowe wiążą się ze zwiększoną częstością hospitalizacji i śmiertelnością z powodu HF. Znacząca większość osób z HF zgłasza gorszą jakość snu i/lub objawy bezsenności, które wiążą się z upośledzeniem sprawności funkcjonalnej, w tym zmniejszeniem wydolności wysiłkowej i sprzyjają zwiększeniu ryzyka rozwoju HF. Majaczenie występuje zazwyczaj w przebiegu ostrej HF, najczęściej jako majaczenie hiperaktywne, cechujące się zwiększoną aktywnością ruchową, zmiennością nastroju, pobudzeniem oraz zachowaniem agresywnym. Wystąpienie majaczenia u pacjentów z ostrą HF pogarsza rokowanie. Dlatego tak ważne wydaje się ustalenie właściwego postępowania diagnostycznego jak i terapeutycznego u chorych z niewydolnością serca i zaburzeniami psychicznymi. Oprócz farmakoterapii do wykorzystania pozostają m.in. interwencje psychologiczne i psychoterapeutyczne, psychoedukacja, trening radzenia sobie ze stresem i trening relaksacyjny oraz opieka duchowa.

Program szkolenia:
 • Co kardiolog powinien wiedzieć o leczeniu depresji, lęku, zaburzeń snu i majaczenia?
 • Jak skutecznie leczyć depresję, lęk, zaburzeń snu i majaczenia w NS?
 • Jak skutecznie leczyć depresję, lęk, zaburzeń snu i majaczenia w NS?
 • Rola psychologa, psychoterapeuty w leczeniu depresji, lęku, zaburzeń snu i majaczenia w NS?
 • Jak skutecznie leczyć depresję, lęk, zaburzeń snu i majaczenia w NS?
 • Sesja mindfulness dla lekarzy
Szkolenie realizowane w Partnerstwie z Naczelną Izbą Lekarską.


| Rejestracja |
asocjacja
 

Webinar - Nowe skuteczne terapie w niewydolności serca - webinar dla kadr medycznych

07 maja 2024 Anna Tomaszuk - Kazberuk

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym webinarze, który odbędzie się 29 maja 2024 r.

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, Przewodnicząca Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kierownik Pododdziału Niewydolności Serca i Transplantologii oraz Pracowni Echokardiografii w Klinice Kardiologii, Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Rubiś, Przewodniczący elekt Asocjacji Niewydolności Serca PTK, Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii UJ CM,
 • prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler, Kierownik Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, członek zarządu Asocjacji Niewydolności Serca PTK
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, I Klinika Kardiologii UM w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, członek Asocjacji Niewydolności Serca PTK
 • dr hab. n. med. Jacek Niedziela, II Oddział Kardiologii i Angiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, członek zarządu Asocjacji Niewydolności Serca PTK
Szkolenie ma na celu podsumowanie aktualnych możliwości terapeutycznych w leczeniu chorych z niewydolnością serca jako grupy, ale również w podziale na frakcje wyrzutowe. Leczenie chorych z niewydolnością serca to obecnie bardzo dynamicznie zmieniające się możliwości. Stosowanie nowych rozwiązań terapeutycznych pozwala na istotną poprawę rokowania chorych jak i zmniejszenia liczby hospitalizacji. Polska jako z największą liczbą hospitalizacji z powodu niewydolności serca wśród krajów OECD ma wiele do zrobienia w tej dziedzinie.

Program szkolenia:
- Pacjent z HFrEF
- Pacjent HFmrEF, HFpEF
- Pacjent z HFimpEF
- Pacjent z zaawansowaną niewydolnością serca

Szkolenie realizowane w partnerstwie z Naczelną Izbą Lekarską.


| Rejestracja |
asocjacja
 

Dni Świadomości Niewydolności Serca 2024

29 kwietnia 2024 Anna Tomaszuk - Kazberuk


W dniach 29 kwietnia – 5 maja 2024 obchodzimy Dni Świadomości Niewydolności Serca, będące częścią Europejskich obchodów „Heart Failure Awareness Days” organizowanych co roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kampania ta skierowana jest do ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowiaoraz decydentów w całej Europie i ma na celu zwiększenie świadomości na temat niewydolności serca, która jest najczęstszą przyczyną zgonów wśród wszystkich chorób układu krążenia. Dlatego tak ważna jest szeroka mobilizacja w celu jej zapobiegania, wczesnego wykrywania oraz poprawy jakości i długości życia chorych w krajach europejskich. Polskie obchody Dni Świadomości NS przebiegną pod hasłem „Serce bije na alarm. Może potrzebować Twojej pomocy. Wykryj niewydolność serca”.
Tegoroczna odsłona europejskiej kampanii („Wykryj niewykryte: ZNAJDŹ MNIE”, eng.: Detect undetected: Find me) i zwraca uwagę na potrzebę dotarcia do jeszcze niezdiagnozowanych pacjentów, zwłaszcza z grup ryzyka, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, otyłość czy wady zastawkowe serca oraz podjęcia odpowiednio wczesnych, właściwych interwencji w zakresie zmiany stylu życia oraz wdrożenia skutecznego leczenia, co będzie miało największe przełożenie na poprawę długości i jakości życia pacjentów oraz ich rokowań.
Polska aktywnie włącza się w obchody Dni Świadomości Niewydolności Serca od kilku lat dzięki aktywności Asocjacji Niewydolności Serca PTK i partnerów. Wpisując się w motyw przewodni tegorocznej edycji, polska odsłona kampanii skupia się na przekazaniu kluczowej wiedzy na temat niewydolności serca, która może uratować życie tysiącom pacjentów, dlatego pragniemy dotrzeć z przekazem do jak największej części polskiego społeczeństwa i budować czujności wśród lekarzy rodzinnych w zakresie przyczyn, czynników ryzyka i objawów niewydolności serca, w celu wczesnego wykrywania tej ciężkiej i śmiertelnej choroby. Przesłanie tegorocznego tygodnia brzmi: „Serce bije na alarm – może potrzebować Twojej pomocy. Wykryj i lecz niewydolność serca”. Partnerami obchodów jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Naczelna Izba Lekarska.
Świadomość ryzyka rozwoju niewydolności serca wśród pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi, jak cukrzyca, nadciśnienie czy choroby nerek, może uratować życie. Co istotne, aktualne możliwości leczenia niewydolności serca dają pacjentom szanse na długie życie w lepszej sprawności. Warunkiem jest postawienie diagnozy i wdrożenie terapii zgodnej z zaleceniami klinicznymi.
Na inaugurację tegorocznych obchodów Dni Świadomości Serca zagrają jedyne w Polsce gdańskie carillony na Ratuszu Głównym Miasta, 29 kwietnia (poniedziałek) o godz. 12:00. To wyjątkowe wykonanie będzie symbolem, tego jak ważne jest serce dla każdego człowieka „serce bijące jak dzwon” oraz potrzeby dbania o nie w każdym wieku. Relacja z tego wydarzenia będzie dostępna na Facebook Asocjacji Niewydolności Serca: https://www.facebook.com/AsocjacjaNiewydolnosciSercaPTK.
Do klinik niewydolności serca trafi plakat tegorocznej odsłony kampanii oraz ulotki edukacyjne. Przez cały tydzień na profilu Asocjacji Niewydolności Serca PTK będą pojawiać się nagrania z ekspertami (kardiologami, diabetologami, nefrologami, psychiatrami i lekarzami rodzinnymi) i pacjentami oraz posty i infografiki edukacyjne, które będą przybliżać tematykę niewydolności serca. Zachęcamy do śledzenia profilu i udostępniania treści.
Niewydolność serca to globalne wyzwanie, które łączy różnych specjalistów medycznych i pacjentów z chorobami współistniejącymi. Wspólnie możemy uratować wiele istnień. Niech nasze serca zabiją na alarm!


plakat

asocjacja
 

Stanowisko Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca nt. leczenia kardiomiopatii przerostowej HCM

19 kwietnia 2024 Anna Tomaszuk - Kazberuk


W związku z toczącym się procesem refundacji Asocjacja Niewydolności Serca PTK zwraca się z prośbą o umożliwienie dostępu do terapii mavacamtenem chorym z kardiomiopatią przerostową z zawężaniem w drodze odpływu w ramach programu lekowego.asocjacja
 

Webinar - Czy można skutecznie zapobiegać progresji niewydolności serca

15 kwietnia 2024 Anna Tomaszuk - Kazberuk

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym webinarze, który odbędzie się 24 kwietnia 2024 r.


Dowiesz się więcej i zarejestruj

asocjacja
 

Konferencja Asocjacji Niewydolności Serca PTK

14 marca 2024 Anna Tomaszuk - Kazberuk

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w dorocznej Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbywać się będzie w dniach 7-8 czerwca br. w Warszawie.

Link do rejestracji: www.konferencja.niewydolnosc-serca.pl/

Ostatni rok to prawdziwy wysyp kolejnych nowości w niewydolności serca, które zostaną przedstawione przez ekspertów z wiodących ośrodków nie tylko kardiologicznych, ale również innych specjalności. Atrakcyjny program naukowy obejmie szerokie spektrum zagadnień dotyczących profilaktyki niewydolności serca, diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego przezskórnego/chirurgicznego, elektroterapii, problematyki ostrej i zaawansowanej niewydolności serca, wad zastawkowych, w tym mechanicznego wspomagania krążenia i transplantacji serca. Wraz z kolegami lekarzami innych specjalności będziemy chcieli dyskutować o zaburzeniach psychicznych, problemach związanych z rehabilitacją oraz diagnostyką genetyczną.
Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie miejscem spotkania lekarzy kardiologów, kardiochirurgów, lekarzy innych specjalizacji, fizjoterapeutów, psychologów, pielęgniarek oraz wszystkich innych, którzy uczestniczą w procesie diagnostyczno-terapeutycznym pacjenta z niewydolnością serca.

Zapraszamy do rejestracji! Do zobaczenia!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021–2023

Prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
Sekretarz Asocjacji Niewydolności Serca PTK 2021–2023

wraz z Zarządem Asocjacji Niewydolności Serca PTK

asocjacja
 

Webinar dla lekarzy i pielęgniarek

14 marca 2024 Anna Tomaszuk - Kazberuk

Czy można skutecznie zapobiegać rozwojowi niewydolności serca? Webinar dla lekarzy i pielęgniarek 28.03.2024, godz. 18:00 – 19:30
Asocjacja Niewydolności Serca PTK rozpoczyna cykl webinarów edukacyjnych skierowany do kadr medycznych różnych specjalizacji mający na celu zwiększenie wiedzy na temat prewencji, wczesnej diagnostyki i leczenia niewydolności serca.

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. n. med. Agieszka Pawlak - Przewodnicząca Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk - Sekretarz Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka - Członek Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • dr hab. n. med. Anna Brzęk, prof. SUM - Kierownik, Zakład Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Cel szkolenia:
 • zwiększenie kompetencji w zakresie kontrolowania tętna i ciśnienia krwi,
 • zwiększenie świadomości uczestników na temat ryzyka związanego z otyłością w kontekście niewydolności serca oraz dostarczenie informacji na temat skutecznych metod zapobiegania temu zjawisku,
 • zrozumienie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie serca.
Program:
 1. Jak optymalnie kontrolować tętno
  • Metody pomiaru tętna: manualny pomiar na tętnicy promieniowej, pulsometry, zegarki sportowe
  • Normalne wartości tętna w spoczynku i podczas wysiłku fizycznego
  • Interpretacja wyników: bradykardia, tachykardia, arytmie
  • Związek między częstości rytmu serca a rozwój niewydolności serca
 2. Jak optymalnie kontrolować RR
  • Metody pomiaru ciśnienia krwi: automonitoring, sfigmomanometr
  • Normy ciśnienia krwi i ich znaczenie
  • Interpretacja wyników: nadciśnienie, hipotonia, skala ryzyka sercowo-naczyniowego
  • Związek między ciśnieniem tętniczym a rozwojem niewydolności serca
 3. Dlaczego otyłość może prowadzić do niewydolności serca i jak jej zapobiegać
  • Związki między otyłością a rozwojem niewydolności serca: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, dysfunkcje metaboliczne
  • Mechanizmy patofizjologiczne: obciążenie hemodynamiczne, przewlekłe stan zapalny, insulinooporność
  • Rola zdrowej diety w zapobieganiu otyłości i niewydolności serca
  • Znaczenie aktywności fizycznej: zalecenia dla osób z nadwagą i otyłością
  • Wspomaganie zmiany stylu życia
 4. Dlaczego brak ruchu wiąże się z niewydolnością serca i jak ćwiczyć
  • Efekty braku aktywności fizycznej na zdrowie serca
  • Skutki uboczne siedzącego trybu życia
  • Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla zdrowia serca
+ dyskusja 20 min

Szkolenie realizowane w Partnerstwie z Naczelną Izbą Lekarską.

Zapraszamy do rejestracji.
Więcej informacji i rejestracja: https://tiny.pl/dgxnt

asocjacja
 

X Łódzkie Warsztaty Niewydolności Serca 3.02.2024 r.

23 stycznia 2024 Anna Tomaszuk - Kazberuk

W imieniu Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zapraszamy Państwa do udziału w X Łódzkich Warsztatach Niewydolności Serca, które odbędą się 3 lutego 2024 r. (sobota) w Łodzi.

Więcej informacji i rejestracja:https://www.wnslodz.pl/

asocjacja
 


Komunikat Zarządu Asocjacji w sprawie przejściowego braku refundacji flozyn

07 grudnia 2023 Anna Tomaszuk - Kazberuk

W związku z opublikowanym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, z dnia 20 października 2023r., weszło w życie 1 listopada 2023r. , dwa leki z grupy flozyn stosowane m.in. w leczeniu niewydolności serca, niewydolności nerek i cukrzycy, dapagliflozyna i kanagliflozyna przestały być objęte refundacją.

Było to podyktowane standardowymi procedurami zgodnymi z ustawą refundacyjną i z założenia powinno mieć charakter przejściowy. Zgodnie z zapowiedziami resortu zdrowia pełna dostępność do tych leków spodziewana jest z początkiem roku.

Już dziś możemy przekazać Państwu dobrą wiadomość i uspokoić, iż potwierdzono, że dapagliflozyna powróci na listę refundacyjną z dniem 1 stycznia 2024 r. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, że trwają prace nad poszerzeniem wskazań dla wszystkich trzech flozyn dostępnych na rynku: dapagliflozyny, empagliflozyny i kanagliflozyny. W obszarze niewydolności serca dotyczą one dapagliflozyny i empagliflozyny. W okresie przejściowym producent dapagliflozyny obniżył cenę preparatu w sprzedaży aptecznej (do poziomu dotychczasowej ceny obowiązującej w refundacji) w celu zapewnienia podobnego poziomu dostępności leku dla pacjentów.

Liczymy, że wszelkie dalsze sprawy regulacyjne i proceduralne związane z lekami przebiegną sprawnie, dzięki czemu polscy chorzy będą mieli dostęp do refundowanego skutecznego leczenia, zgodnego z aktualnymi standardami.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca PTK

Koordynator Pododdziału Niewydolności Serca
i Transplantologii z Pracownią Echokardiograficzną
Klinika Kardiologii Inwazyjnej
Państwowy Instytut Medyczny MSWiA


asocjacja
 

Organizacja Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca PTK

20 listopada 2023 Anna Tomaszuk - Kazberuk

Szanowni Państwo, Członkowie Asocjacji Niewydolności Serca PTK,
W imieniu Komisji Konkursowej Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2023 – 2025 z przyjemnością zawiadamiamy, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, firma ‘Conference. Technology. Medicine. Avance Galicja Agencja Reklamowa s.c., Janusz Kowalski’ z Poznania została wybrana do organizacji dorocznej Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca PTK w dniach 7 – 8 czerwca 2024 roku w Warszawie. Konferencja jest planowana wyłącznie w formie stacjonarnej.
Z poważaniem,
Komisja Konkursowa
Prof. Agnieszka Pawlak – przewodnicząca
Prof. Paweł Rubiś - członek komisji
Prof. Anna Tomaszuk - Kazberuk - członek komisji
Prof. Agata Bielecka -Dąbrowa - członek komisji

asocjacja
 

Konferencja prasowa z prezentacją Raportu pt. „Niewydolność serca w Polsce 2014-2021”

20 września 2023 Małgorzata Lelonek

11 września 2023 roku w Centrum prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pt. NIEWYDOLNOŚĆ SERCA W POLSCE 2023: NOWE DANE, WYTYCZNE I PRIORYTETY, zorganizowana z inicjatywy Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli:
 1. Prof. Małgorzata Lelonek
 2. Prof. Agnieszka Pawlak
 3. Prof. Jadwiga Nessler
 4. Dr n. med. Michał Bohdan
 5. Prof. Przemysław Mitkowski
 6. Prof. Tomasz Hryniewiecki
 7. Agnieszka Wołczenko
 8. Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
 9. Magdalena Władysiuk
 10. Prof. Piotr Jankowski
W programie spotkania uwzględniono zagadnienia takie jak:
 • prezentacja najnowszego raportu poświęconego niewydolności serca, opracowanego przez ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia (https://www.niewydolnosc-serca.pl/doc/ANS_raport_01.09_.pdf)
 • podsumowanie doniesień z Kongresu ESC 2023,
 • debata o aktualnych kluczowych aspektach niewydolności serca w Polsce.
Organizatorem wykonawczym i realizatorem działań PR w nawiązaniu do tematu konferencji prasowej była agencja Salus Public Relations.
asocjacja
 

Webinar Asocjacji Niewydolności Serca PTK

20 września 2023 Małgorzata Lelonek

4 września 2023 roku godz. 19.00 -Webinar Asocjacji Niewydolności Serca PTK


Serdecznie zapraszamy na webinar w dniu 4 września br. (poniedziałek) o godzinie 19-tej, na którym zostaną przedstawione i omówione wytyczne niewydolności serca 2023 ogłoszone podczas Kongresu ESC w Amsterdamie. Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji za pomocą poniższego linku: https://nowewytyczneesc2023.pl/
Program spotkania:
 • Ostra niewydolność serca - prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler
 • HFmrEF - dr hab. med. Agnieszka Pawlak Prof. PAN
 • HFpEF i terapia dedykowana - prof. dr hab. med. Małgorzata Lelonek
 • Choroby współistniejące - dr hab. med. Paweł Rubiś Prof. UJ
 • Podsumowanie i dyskusja

Zapraszamy serdecznie!
asocjacja
 

Kampania Świadomości Niewydolności Serca 2023

28 maja 2023 Paweł Rubiś

Z przyjemnością informujemy, że podczas Konferencji HFA w Pradze ogłoszono wyniki Kampanii Świadomości Niewydolności Serca 2023 (#HeartFailureAwarenessDay), które były prowadzone przez narodowe towarzystwa/sekcje/asocjacje niewydolności serca. Nasza Asocjacja zwyciężyła w kategorii „Innovative campaign Award”!! Dyplom odebrała Profesor Małgorzata Lelonek podczas uroczystej gali w Pradze. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym, zwłaszcza nowo powołanej komisji HFA Young i już dzisiaj zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych inicjatywach.

asocjacja
 

Kampania Świadomości Niewydolności Serca 2023

26 kwietnia 2023 Paweł Rubiś

Członkowie Asocjacji Niewydolności Serca PTK,
Z przyjemnością informujemy o rozpoczętej, w porozumieniu z Heart Failure Association (HFA) (#HeartFailureAwarenessDay), Kampanii Świadomości Niewydolności Serca 2023!! Mottem tegorocznej Kampanii jest: “to detect the undetected”, czyli "odkryć nieodkryte".
W ramach Kampanii zaplanowano szereg wydarzeń, takich jak kontakty z organizacjami pacjenckimi, wywiady, posty, nagrania, etc., których podstawowym celem jest zwiększenie świadomości narastającego problemu niewydolności serca w populacji polskiej.
Opracowaliśmy również plakat promujący to wydarzenie, który staramy się możliwie szeroko propagować. Ukoronowaniem całej Kampanii będzie otwarta konferencja prasowa on-line, która odbędzie się 9 maja o godzinie 10:00 (niewydolność serca - konferencja prasowa 9 maja 2023 roku).Zapraszamy Wszystkich na podsumowanie całej Kampanii, które zaplanowaliśmy podczas Ceremonii Otwarcia naszej dorocznej Konferencji 16 czerwca br. w Łodzi.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej i FB naszej Asocjacji, na których sukcesywnie publikujemy informacje.

Zagadnienia - Dni Świadomosci Niewydolności serca

Niewydolność serca - pierwsze 2 tematy
asocjacja
 

86. Wiosenna Konferencja PTK, XV Konferencja "Kardiologii Polskiej"

4 kwietnia 2023 Małgorzta Lelonek

asocjacja
 

26. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku

14 marca 2023 Paweł Rubiś

Szanowni Państwo,
Rehabilitacja kardiologiczna i fizjologia wysiłku – zapraszamy do rejestracji na wyjątkową konferencję w Wiśle.
W dniach 11-13 maja w Hotelu Stok Wiśle odbędzie się wyjątkowe i interdyscyplinarne spotkanie specjalistów z całej Polski – 26. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Serdecznie zapraszamy do rejestracji.
26. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to coroczne spotkanie specjalistów, zajmujących się rehabilitacją kardiologiczną, prewencją chorób układu krążenia i innymi formami aktywności fizycznej, która ma prowadzić do poprawy stanu naszego zdrowia. Ta trzydniowa konferencja przeznaczona jest dla lekarzy kardiologów, specjalistów rehabilitacji medycznej oraz innych specjalności, którzy w swojej codziennej praktyce zajmują się rehabilitacją i fizjologią wysiłku, ale także dla fizjoterapeutów, pielęgniarek, techników i przedstawicieli innych zawodów medycznych, zainteresowanych tematyką spotkania, oraz studentów.
Jakie tematy zostaną poruszone podczas konferencji?
26. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku to konferencja, na którą zaproszeni zostali wybitni specjaliści z dziedziny kardiologii i nie tylko. Podczas wydarzenia wygłoszonych zostanie prawie 100 wykładów merytorycznych w ciągu aż 20 sesji. Uczestnicy będą mieli również szansę na udział w sesjach przypadków klinicznych, intensywnych warsztatach, a także panelach dyskusyjnych. To wydarzenie cechujące się dużą interdyscyplinarnością, dlatego z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.
Podczas wydarzenia kompleksowo pochylimy się nad dziedziną rehabilitacji kardiologicznej i fizjologii wysiłku. Wśród tematów wiodących znajdują się:

 • rehabilitacja w dobie pandemii i po pandemii COVID-19;
 • telerehebilitacja i rehabilitacja hybrydowa;
 • rehabilitacja kardiologiczna w specyficznych grupach pacjentów;
 • programy KOS-zawał i KONS;
 • nowe standardy ESC, PTK i SRKiFW;
 • Testy wysiłkowe i testy spiroergometryczne
 • monitorowanie wysiłku fizycznego;
 • prewencja pierwotna i wtórna chorób sercowo-naczyniowych;
 • farmakoterapia pacjentów rehabilitowanych kardiologicznie i nie tylko;
 • sport i aktywność sportowa w kardiologii;
 • czynniki ryzyka chorób układu krążenia.

Program merytoryczny wydarzenia jest niezwykle bogaty i angażujący. Warto podkreślić także, iż na konferencji pojawią się specjalne sesje wykładów prowadzone przez zaproszone sekcje i asocjacje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, m.in. Sekcję Kardiologii Sportowej, Asocjację Niewydolności Serca, Asocjację Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Sekcję Pielęgniarstwa Kardiologicznego i Pokrewnych Zawodów Medycznych, „Klub 30”, Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej, Sekcję Prewencji i Epidemiologii, a także Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.


| R E J E S T R A C J A |

asocjacja
 

6 Wielkopolskie Warsztaty Niewydolności Serca

18 lutego 2023 Paweł Rubiś

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Naukowego zapraszamy Państwa na 6 Wielkopolskie Warsztaty Niewydolności Serca. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że w tym roku powtórzymy te sukcesy.
Niewydolność serca to cały czas istotny problem współczesnej medycyny. Dokonuje się wprawdzie dynamiczny postęp w diagnostyce i leczeniu tego złożonego zespołu chorobowego i coraz więcej prac na całym świecie dotyczących tych problemów przynosi co roku wiele informacji, jednak nadal nie w pełni wykorzystujemy te nowe osiągnięcia. Nasze warsztaty stanowią doskonałą okazję do ich podsumowania. Cieszymy się, że po 2 latach pandemii spotykamy się z Państwem na miejscu, w Concordii Design.
Przygotowaliśmy dla Państwa, mamy nadzieję, ciekawy program obejmujący wykłady podsumowujące aktualny stan wiedzy oraz praktyczne aspekty postępowania klinicznego, które są omówione w oparciu o prezentację przypadków. Przygotowaliśmy również praktyczne sesje warsztatowe, m.in. z zakresu spiroergometrii i echokardiografii wysiłkowej. Proponujemy kurs EKG dla pielęgniarek i dla lekarzy. Zapraszamy również Państwa pacjentów na specjalnie dla nich przygotowane spotkanie.
Wysoki poziom naukowy gwarantują wybitni specjaliści, którzy przyjęli zaproszenie do uczestniczenia w konferencji.
Czekamy na Państwa w Concordia Design 10-11 marca 2023 r.

Komitet Organizacyjny 6 Wielkopolskich Warsztatów Niewydolności Serca


asocjacja
 

Zaproszenie. Konferencja prasowa - Niewydolność serca 2023

11 stycznia 2023 Małgorzata Lelonek

Asocjacja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Partnerzy Wydarzenia serdecznie zapraszają na konferencję prasową poświęconą niewydolności serca, która odbędzie się w najbliższy wtorek 21 lutego 2023 roku o godzinie 10.00 w Centrum Prasowym Foksal przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Zaproszeni Prelegenci to:

 1. Pani prof. Małgorzata Lelonek, kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 2. Pani prof. Agnieszka Pawlak, prof. PAN, kierownik Pododdziału Niewydolności Serca w Klinice Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, przewodnicząca-elekt Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 3. Pani prof. Jadwiga Nessler, kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełnomocnik Zarządu Głównego PTK ds. Niewydolności Serca i Opieki Paliatywnej
 4. Pani Senator Beata Małecka-Libera, przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
 5. Pani Doktor Renata Wolfshaut-Wolak, przewodnicząca Sekcji Pielęgniarstwa Kardiologicznego i Pokrewnych Zawodów Medycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 6. Pani Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 7. Pani Prezes Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce
 8. Pan prof. Piotr Szymański, kierownik Centrum Kardiologii Klinicznej i Chorób Rzadkich Układu Sercowo-Naczyniowego CSK MSWiA w Warszawie

Uprzejmie informujemy, że będzie możliwość odsłuchania konferencji prasowej na żywo online – oto link do transmisji: https://youtube.com/live/Xb6lUprJfVs

Więcej informacji: Marta Sułkowska, Salus Public Relations, tel. +48 516 164 858, e-mail: ms@saluspr.pl

Serdecznie zapraszamy!asocjacja
 

Organizacja Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca PTK

13 lutego 2023 Paweł Rubiś

Szanowni Państwo, Członkowie Asocjacji Niewydolności Serca PTK,
W imieniu Komisji Konkursowej Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021 – 2023 z przyjemnością zawiadamiamy, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, firma ‘Conference. Technology. Medicine. Avance Galicja Agencja Reklamowa s.c., Janusz Kowalski’ z Poznania została wybrana do organizacji dorocznej Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca PTK w dniach 16 – 17 czerwca br. w Łodzi. Konferencja jest planowana wyłącznie w formie stacjonarnej.

Z poważaniem,
Komisja Konkursowa
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek – Przewodnicząca
Prof. UJ dr hab. n med. Paweł Rubiś – Sekretarz
Prof. PAN dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak
Prof. dr hab. n med. Marcin Grabowski

asocjacja
 

Zaproszenie. Konferencja prasowa - Niewydolność serca 2023

11 stycznia 2023 Paweł Rubiś
asocjacja
 

Zimowe Warsztaty Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych

09 stycznia 2023 Paweł Rubiś

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK oraz II Warszawskich Zimowych Warsztatach Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych, które odbędą się w dniach 13-14 stycznia 2023 roku, w Warszawie w Centrum Konferencyjnym - Centrum Nauki Kopernik.
Program konferencji wraz z pełnym programem warsztatów jest dostępny na stronie internetowej: https://zimowewarsztaty.pl/
To już ostatni moment na rejestrację, która możliwa jest tylko do środy, tj. 11 stycznia 2023 r.
Jednocześnie informujemy, iż ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona - zostały już ostatnie wolne miejsca!
Zachęcamy Państwa do rejestracji i udziału w naszym wydarzeniu!
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
| R E J E S T R A C J A |
asocjacja
 

„Karta Pacjenta z Niewydolnością Serca i Jego Opiekuna - czy Polska jest na nią gotowa?”

03 stycznia 2023 Paweł Rubiś
| P O B I E R Z   D O K U M E N T |

asocjacja
 

IX Łódzkie Warsztaty Niewydolności Serca 2023

07 grudnia 2022 Małgorzata Lelonek

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na IX edycję Konferencji Łódzkie Warsztaty Niewydolności Serca. Konferencja odbędzie się 4 lutego 2023 w wersji online. Tematy wiodące dotyczą najnowszych wytycznych. Nowości zostaną przedstawione przez grono ekspertów z wiodących ośrodków kardiologicznych w naszym kraju.
W większości sesji znajdą Państwo przypadki kliniczne z zastosowaniem najnowszych metod diagnostycznych i terapeutycznych.
Rejestracja na konferencje odbywa się poprzez stronę internetową www.wnslodz.pl
Serdecznie zapraszamy!
| R E J E S T R A C J A |
asocjacja
 

Konferencja "Karta pacjenta z niewydolności serca - czy Polska jest na nią gotowa?"

18 października 2022 Paweł Rubiś

20 października 2022 roku odbędzie się Konferencja „Karta pacjenta z niewydolnością serca – czy Polska jest na to gotowa?”, której organizatorami są organizacje pacjenckie – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce oraz międzynarodowe stowarzyszenie Global HeartHub.
Celem wydarzenia jest próba odpowiedzi na pytanie czego potrzebuje pacjent z niewydolnością serca. Eksperci kardiologii, ale również specjaliści innych dziedzin od lat mówią o epidemii niewydolności serca, która dotyczyć może około 1,2 mln Polaków. Brak systemowych rozwiązań lub wprowadzanie ich powoli skutkuje tym, że pacjenci sami szukają możliwości poprawy sytuacji i wsparcia w trudnym procesie zmagania z chorobą i poruszania się po ścieżce leczenia.
Jednym z rozwiązań, które funkcjonują w niektórych krajach na świecie jest karta praw pacjenta z niewydolnością serca i jego opiekuna. Jej celem jest ułatwienie pacjentom poruszanie się po meandrach systemu ochrony zdrowia, ale również usystematyzowanie praw i obowiązków, a przede wszystkim właściwie umiejscowienie pacjenta w systemie ochrony zdrowia.
Stowarzyszenie EcoSerce wraz z Global Heart Hub współtworzyło kartę pacjenta z niewydolnością serca, aby następnie móc ją wprowadzić na każdym etapie styku pacjenta z systemem opieki zdrowotnej. I o tym rozwiązaniu chcemy porozmawiać podczas konferencji, w której udział wezmą klinicyści, parlamentarzyści, przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Ministerstwa Zdrowia oraz organizacji pacjenckich.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły: Asocjacja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Rzecznik Praw Pacjenta, Akademia Pacjenta Kardiologicznego, the European FH Patient Network.

asocjacja
 

Małopolskie Warsztaty Niewydolności Serca

6 października 2022 Paweł Rubiś

Szanowni Państwo, Członkowie Asocjacji Niewydolności Serca PTK,
W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w IX Małopolskich Warsztatach Niewydolności Serca, które będą się odbywać pod kierownictwem naukowym Prof. hab. n. med. Jadwigi Nessler oraz Prof. UJ dr hab. n. med. Andrzeja Gackowskiego w Krakowie w dniach 27-28 października 2022.
W załączeniu przesyłamy zaproszenie, wraz z aktualnym programem ramowym. Szczegółowy program oraz możliwość zarejestrowania się dostępne są na stronie http://warsztaty.niewydolnoscserca.pl/.
Zapraszamy!
Z koleżeńskimi pozdrowieniami i do zobaczenia w Krakowie,
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021-2023

Prof. UJ dr hab. n med. Paweł Rubiś
Sekretarz Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021-2023

asocjacja
 

Gratulacje

3 października 2022 Paweł Rubiś

Z przyjemnością informujemy, że Prof. dr hab. med. Małgorzata Lelonek została nominowana do Komitetu Naukowego HFmrEF i HFpEF w strukturach Heart Failure Association Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2022-2024. Gratulujemy!"

asocjacja
 

Wybór orgnizatora spotkania edukacyjnego

1 października 2022 Paweł Rubiś

Szanowni Państwo, Członkowie Asocjacji Niewydolności Serca PTK
Komisja Konkursowa zawiadamia, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, firma Stay in Touch Sp. z o. o. została wybrana do organizacji spotkania edukacyjnego w zakresie niewydolności serca– cykl (online).
Z poważaniem,
Komisja Konkursowa:
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek – Przewodnicząca
Prof. dr hab. n med. Marcin Grabowski

asocjacja
 

Galeria zdjęć Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca

24 czerwca 2022 Paweł Rubiś

Zapraszamy do galerii zdjęć Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca PTK


|  W E J Ś C I E  |
asocjacja
 

Badanie Platformy Naukowej PTK i Asocjacji Niewydolności Serca

14 czerwca 2022 Paweł Rubiś

Badanie Platformy Naukowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „HF-POL wieloośrodkowe badanie obserwacyjne chorych z niewydolnością serca z frakcją wyrzutową lewej komory >40%”
Jest to pierwsze badanie Asocjacji Niewydolności Serca PTK. Badanie zakłada udział 1000 pacjentów z niewydolnością serca, w tym zarówno hospitalizowanych jak i ambulatoryjnych, którzy pozostaną pod obserwacją przez 12 miesięcy. Celem projektu jest ocena charakterystyki klinicznej i rokowania polskich pacjentów z niewydolnością serca z frakcją wyrzutową >40%.
Głównym Badaczem jest Prof. Małgorzata Lelonek. W skład Komitetu Sterującego badaniem wchodzą Prof. Małgorzata Lelonek, Prof. Marcin Grabowski, Prof. Mariusz Gąsior. Mamy nadzieję, że wyniki badania będą przydatne i pomocne w aspekcie medycznym, naukowym oraz organizacyjnym dla poprawy opieki nad pacjentem z niewydolnością serca w Polsce i będą stanowić cenne źródło polskich danych pochodzących z praktyki klinicznej.

asocjacja
 

Podsumowanie Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca

14 czerwca 2022 Paweł Rubiś

asocjacja
 

Dni Świadomości Niewydolności Serca 2022: stawiamy na współpracę!

08 czerwca 2022 Paweł Rubiś

Ponad pół miliona odbiorców audycji, artykułów i wywiadów, które po dedykowanej konferencji prasowej ukazały się w licznych mediach o zasięgu ogólnopolskim – to bilans inicjatywy „Dni Świadomości Niewydolności Serca”, którą zorganizowaliśmy w ramach Konferencji naszej Asocjacji, która odbyła się w dniach 3-4 czerwca w Łodzi.
Tegoroczne obchody Dni Świadomości Niewydolności Serca rozpoczęliśmy od opracowania dedykowanego plakatu edukacyjnego poświęconego problematyce niewydolności serca. Jego treść nawiązywała do hasła zaproponowanego przez The Heart Failure Association (HFA) of the ESC: „Staying together inside a larger HFA community” („Pozostając razem w powiększającej się społeczności niewydolności serca”).
Projekt miał zwrócić uwagę na fakt, że problem niewydolności serca dotyczy pacjenta, zaczyna się od niego – ale w żadnym razie na nim nie kończy. Plakat z motywem spirali wskazywał, że niewydolność serca to schorzenie angażujące i obciążające coraz to nowe osoby i podmioty: najbliższych pacjenta, lekarzy, pielęgniarki, ośrodki, organizacje i instytucje a w szerszym ujęciu – całe społeczeństwo (zachorowalność na poziomie 1,2 mln osób czyni z niewydolności serca problem o skali społecznej).
Do aspektu współpracy wszystkich wymienionych stron i interesariuszy niewydolności serca nawiązywaliśmy podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w ramach obchodów Dni Świadomości Niewydolności Serca. Oprócz członków naszej Asocjacji: Prof. Małgorzaty Lelonek, Prof. Jadwigi Nessler, Prof. Pawła Rubisia, Prof. Marcina Grabowskiego, komentujących zagadnienia takie jak: aktualna epidemiologia niewydolności serca w Polsce i na świecie, zjawisko długu kardiologicznego, hospitalizacje, przełomy w terapii niewydolności serca, podczas spotkania wypowiadali się także zaproszeni liderzy organizacji pacjentów: dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca, p. Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce oraz p. Marcin Ruciński, prezes Stowarzyszenia Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha.
Wspólnie z przedstawicielami organizacji pacjentów wskazywaliśmy na konieczność zwiększenia zakresu opieki koordynowanej w niewydolności serca i sukcesywnego szerszego udostępniania pacjentom nowych, potrzebnych rozwiązań (m.in. telemonitoringu urządzeń wszczepialnych i terapii sakubitryl-walsartan).
Podczas naszego spotkania nie zabrakło okazji do wspólnego świętowania: wraz z pacjentami cieszyliśmy się z ostatniej decyzji o rozszerzeniu refundacji flozyn we wskazaniu: niewydolność serca. W ślad za konferencją prasową powstał materiał prasowy poruszający ww. aspekty. Podkreślaliśmy w nim, iż rozmaite inicjatywy świadomościowe i edukacyjne, wdrożenia potrzebnych rozwiązań i optymalizacja organizacji opieki w niewydolności serca pomogą nam lepiej i skuteczniej chronić życie pacjentów.
Tematem niewydolności serca i jego poszczególnymi aspektami skutecznie zainteresowaliśmy zaproszonych na konferencję prasową dziennikarzy. W ślad za spotkaniem w mediach lokalnych i ogólnopolskich a także społecznościowych ukazały się audycje, artykuły i komentarze ekspertów naszej Asocjacji oraz liderów organizacji pacjenckich. Według instytucji realizującej profesjonalny monitoring mediów - Press Service Monitoring Mediów - skuteczność naszej kampanii wyniosła: dotarcie do odbiorców na poziomie ponad 0,5 mln odbiorców oraz wartość ekwiwalentu reklamowego wszystkich spozycjonowanych doniesień: ponad 100 000,00 PLN.
Przez cały czerwiec 2022 roku trwać będzie follow-up kampanii „Dni Świadomości Niewydolności Serca”, w tym: aranżowanie w mediach kolejnych artykułów i audycji poświęconych niewydolności serca oraz dialog i współpraca z Pacjentami.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021-2023
Prof. UJ dr hab. n med. Paweł Rubiś
Sekretarz Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021-2023

asocjacja
 

Dzień Świadomości Niewydolności Serca 2022

16 maja 2022 Paweł Rubiś

Jako Asocjacja Niewydolności Serca PTK zaplanowaliśmy szereg różnorodnych aktywności na zbliżający się Dzień Świadomości Niewydolności Serca 2022:

W nawiązaniu do hasła: „Staying together inside a larger HFA community”, przyjętego przez Asocjację Niewydolności Serca (HFA) Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) za hasło tegorocznych obchodów Dnia Świadomości Niewydolności Serca, postanowiliśmy w tym roku wyjątkowo mocno zaakcentować rolę współpracy wszystkich interesariuszy systemu opieki zdrowotnej, którzy są bezpośrednio lub pośrednio związani z rosnącym wciąż problemem niewydolności serca.
W ramach zaplanowanej ogólnopolskiej kampanii medialnej będziemy przekonywać opinię publiczną i decydentów, że niewydolność serca to zagadnienie w istotny sposób wpływające na życie wielu osób i wielu podmiotów. Co więcej, wpływ niewydolności serca na życie jest wielokierunkowy i obejmuje względy: zdrowotne (fizyczne i psychiczne), rodzinne, społeczne, zawodowe i finansowe.
Wraz z naszymi koleżankami i kolegami klinicystami, ale także z liderami organizacji działających na rzecz pacjentów z niewydolnością serca i dziennikarzami wspólnie zastanowimy się, jak można by lepiej odpowiadać na rosnące wyzwania w obszarze niewydolności serca w Polsce. Które aspekty możemy poprawić jako klinicyści i naukowcy, jakie cele widzą przed sobą organizacje pacjenckie, a jakie aktualne oczekiwania w systemie opieki zdrowotnej formułowane są wobec decydentów?
W ramach obchodów Dnia Świadomości Niewydolności Serca przed nami między innymi:

 • organizacja otwartej konferencji prasowej z udziałem: klinicystów, liderów organizacji pacjentów i dziennikarzy (stacjonarnie i on-line; 3 czerwca 2022, odbywającej się w ramach dorocznej Konferencji naszej Asocjacji);
 • ogólnopolska kampania medialna z promocją najważniejszych przekazów nawiązujących do aktualnych wyzwań w obszarze niewydolności serca w Polsce;
 • ogólnopolska promocja plakatów o niewydolności serca (polska i angielska wersja językowa plakatu naszej Asocjacji, zgłoszonego w ramach konkursu HFA-ESC);
 • przygotowanie i promocja medialna pakietu autorskich artykułów i wywiadów merytorycznych z czołowymi specjalistami w dziedzinie niewydolności serca w Polsce oraz z liderami organizacji pacjenckich;
 • dalsza długofalowa współpraca środowiska kardiologicznego ze środowiskiem pacjentów.

W imieniu Zarządu i Komitetu Organizacyjnego,
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021 – 2023
Prof. UJ dr hab. Paweł Rubiś
Sekretarz Asocjacji Niewydolności Serca PTK 2021 – 2023


| Dni Świadomości Niewydolności Serca 2022 - plakat |asocjacja
 

Zaproszenie

25 marca 2022 Paweł Rubiś


asocjacja
 

Stanowisko Asocjacji Niewydolności Serca PTK wobec wojny na Ukrainie

25 marca 2022 Paweł Rubiś


asocjacja
 

Zaproszenie

11-12 marca 2022 Paweł Rubiś


asocjacja
 

Wybór orgnizatora Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca

08 lutego 2022 Paweł Rubiś

Szanowni Państwo, Członkowie Asocjacji Niewydolności Serca PTK
W imieniu Komisji Konkursowej Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021 – 2023 z przyjemnością zawiadamiamy, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, firma Avance Galicja Agencja Reklamowa, Janusz Kowalski z Poznania została wybrana do organizacji dorocznej Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca PTK w dniach 3-4 czerwca br. w Łodzi. Na dzień dzisiejszy Konferencja jest planowana w formie stacjonarnej z możliwością transmisji on-line.
Z poważaniem,
Komisja Konkursowa:
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek – Przewodnicząca
Prof. UJ dr hab. n med. Paweł Rubiś – Sekretarz
Prof. PAN dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak
Prof. dr hab. n med. Marcin Grabowski

asocjacja
 
 
stat4u