Abstrakty

Uprzejmie informujemy, iż zgłaszanie abstraktów prac oryginalnych na Konferencję Sekcji Niewydolności Serca PTK zostało zakończone. Komisja zaakceptowała do prezentacji 21 plakatów, 5 z nich zostanie omówionych w sesji moderowanej 15.06.2018r.
Autorzy otrzymali informację drogą mailową.

UWAGA !!! Format posterów:
  • maksymalny wymiar w poziomie (szerokość) 70 cm
  • maksymalny wymiar w pionie (wysokość) 120 cm

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr hab. Andrzej Gackowski, prof. UJ