Komitet Organizacyjny konferencji

 • Andrzej Gackowski - przewodniczący
 • Jadwiga Nessler
 • Ewa Straburzyńska-Migaj
 • Przemysław Leszek
 • Izabella Uchmanowicz
 • Marta Kałużna-Oleksy
 • Agnieszka Pawlak
 • Tomasz Kukulski
 • Piotr Rozentryt
 • Małgorzata Lelonek
 • Robert Zymliński

Komitet Naukowy konferencji

 • P. Ponikowski (Wrocław)
 • T. Grodzicki (Kraków)
 • B. Bacior (Kraków)
 • T. Baron (Uppsala)
 • M. Bohdan (Gdańsk)
 • J. Drożdż (Łódź)
 • R. Drwiła (Kraków)
 • D. Dudek (Kraków)
 • E. Dziewięcka
 • G. Gajos (Kraków)
 • M. Gąsior (Zabrze)
 • Z. Gąsior (Katowice)
 • M. Gierlotka (Opole)
 • K. Gil (Warszawa)
 • K. Golińska-Grzybała (Kraków)
 • M. Grabowski (Warszawa)
 • M. Gruchała (Gdańsk)
 • A. Gwizdała (Poznań)
 • P. Jankowski (Kraków)
 • M. Jastrzębski (Kraków)
 • K. Kamiński (Białystok
 • B. Kapelak (Kraków)
 • J. Kłyś (Zabrze)
 • G. Kopeć (Kraków)
 • J. Lelakowski (Kraków)
 • B. Małecka (Kraków)
 • A. Mawlichanow (Kraków)
 • P. Mitkowski (Poznań)
 • K. Mizia-Stec (Katowice)
 • E. Molka (Tarnowskie Góry)
 • M.O. Zembala (Zabrze)
 • T. Pasierski (Warszawa)
 • E. Płońska (Szczecin)
 • P. Podolec (Kraków)
 • A. Ratajska (Bydgoszcz)
 • P. Rubiś (Kraków)
 • T. Rywik (Warszawa)
 • J. Rzucidło-Resil
 • P. Sobanski (Bazylea)
 • M. Sobieszczańska-Małek (Warszawa)
 • D. Sorysz (Kraków)
 • M. Stąpór (Kraków)
 • J. Stoliński (Kraków)
 • A. Surdacki (Kraków)
 • A. Świątkowski (Zabrze)
 • M. Tomala (Kraków)
 • J. Trębacz (Kraków)
 • K. Wierzbicki (Kraków)
 • S. Wiśniowska-Śmiałek
 • R. Wolfshaut-Wolak (Kraków)
 • T. Zieliński (Warszawa)