Kontakt

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
tel. sekretariatu: +48 12 614 22 18
fax +48 12 614 22 19
e-mail: sekr_kchw@szpitaljp2.krakow.plBiuro Konferencji:


Sylwia Salwińska - tel. 605 408 326
e-mail:biuro@artsart.pl


Hotele:
Katarzyna Kolanowska - tel. 602 637 697
e-mail: k.kolanowska@artsart.pl

Gabriela Kongstad - tel. 507 067 056
e-mail: gabriela.kongstad@artsart.pl

Stanowiska dla firm:
Michał Kozak
e-mail: michal.kozak@artsart.pl