Program Koordynowanej Opieki nad Pacjentem z Niewydolnością Serca – KONS

21 listopada 2018 miało miejsce bardzo ważne dla wszystkich osób związanych z niewydolnością serca wydarzenie, Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Piotr Ponikowski zainaugurowali pilotaż Programu Koordynowanej Opieki nad Pacjentem z Niewydolnością Serca – KONS.
Cieszy nas, że tak sprawnie i szybko udało się wdrożyć w życie jeden z najważniejszych projektów w zakresie niewydolności serca w Polsce, tym bardziej, że osobą, która była najbardziej zaangażowana w jego tworzenie jest Pani prof. Jadwiga Nessler, ściśle związana z Sekcją Niewydolności Serca PTK.