Szczyt HFA i PTK, Kraków, 4.11.2017

W dniach 3-4 listopada 2017r Asocjacja Niewydolności Serca PTK była współorganizatorem VII Szczytu Narodowych Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (HFA of the ESC). Delegaci z 41 krajów debatowali w Krakowie nad problemem organizacji opieki nad pacjentami z NS, która w całej Europie staje się epidemią o ogromnym wpływie na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia.

Polska została wybrana na miejsce tegorocznego Szczytu jako wyraz docenienia wkładu polskiej kardiologii w postęp naukowy i wysiłki organizacyjne PTK w zakresie poprawy opieki nad chorymi na niewydolność serca. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Prof. Frank Ruschitzka – prezes HFA, Prof. Piotr Ponikowski – Prezes PTK, Prof. Tomasz Grodzicki – Vice Rektor UJ i wielu innych ekspertów z ponad 40 krajów.

Szczyt był okazją do zwrócenia uwagi polityków, dziennikarzy i całego społeczeństwa na konieczność zmian organizacyjnych oraz zwiększenie nakładów na opiekę nad pacjentami z chorobami układu krążenia Polsce. Prezes PTK wystąpił do Władz o wspólne wdrożenie Narodowego Programu Prewencji i Leczenia Niewydolności Serca. Uczestniczący w Szczycie Senator Marek Pęk odczytał list, w którym Pani Premier Beata Szydło odniosła się ze zrozumieniem dla znaczenia problemu NS dla opieki zdrowotnej w Polsce, zadeklarowała plany zwiększenia finansowania systemu ochrony zdrowia oraz wyraziła uznanie dla wysiłków kardiologów w dążeniu do poprawy opieki nad pacjentami.

Z inicjatywy Prezesa PTK podpisana została Deklaracja polskiego środowiska medycznego wskazująca na konieczność realizacji Narodowego Programu Prewencji i Leczenia Niewydolności Serca. W związku z interdyscyplinarnym charakterem tego zespołu chorobowego podpisali ją wraz z Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, konsultanci krajowi w dziedzinach: geriatrii, kardiologii i chorób wewnętrznych oraz prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Podczas Szczytu, który w tym roku po raz pierwszy zorganizowano w naszym kraju, spotkało się ponad 40 liderów - przewodniczących narodowych asocjacji niewydolności serca z Europy, ale także z krajów współpracujących: m.in. z Argentyny, Armenii, Azerbejdżanu, Egiptu, Indii, Izraela, Kazachstanu, Kirgistanu, Libanu, Maroko, Tunezji, Turcji i Uzbekistanu.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa.

Informacje w mediach


Nagroda Heart Failure Association dla Sekcji Niewydolności Serca

Podczas Europejskiego Szczytu HFA w Krakowie, Asocjacja Niewydolności Serca została uhonorowana nagrodą za kampanię uświadamiającą polskiemu społeczeństwu znaczenie problemu NS.

Nagroda jest zasługą poprzedniej Przewodniczącej - prof. Ewy Straburzyńskiej Migaj i zarządu SNS kadencji 2015-2017.

Obok Polski nagrodzone zostały Włochy, Białoruś, Turcja, Belgia i Niemcy.

Serdecznie gratulujemy i kontynuujemy wysiłki w naszej kampanii informacyjnej.


RELACJA FOTOGRAFICZNA