Aktualności


Gratulacje

3 października 2022 Paweł Rubiś

Z przyjemnością informujemy, że Prof. dr hab. med. Małgorzata Lelonek została nominowana do Komitetu Naukowego HFmrEF i HFpEF w strukturach Heart Failure Association Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2022-2024. Gratulujemy!"

asocjacja
 

Wybór orgnizatora spotkania edukacyjnego

1 października 2022 Paweł Rubiś

Szanowni Państwo, Członkowie Asocjacji Niewydolności Serca PTK
Komisja Konkursowa zawiadamia, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, firma Stay in Touch Sp. z o. o. została wybrana do organizacji spotkania edukacyjnego w zakresie niewydolności serca– cykl (online) w dniu 10 października 2022.
Z poważaniem,
Komisja Konkursowa:
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek – Przewodnicząca
Prof. dr hab. n med. Marcin Grabowski

asocjacja
 

Galeria zdjęć Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca

24 czerwca 2022 Paweł Rubiś

Zapraszamy do galerii zdjęć Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca PTK


|  W E J Ś C I E  |
asocjacja
 

Badanie Platformy Naukowej PTK i Asocjacji Niewydolności Serca

14 czerwca 2022 Paweł Rubiś

Badanie Platformy Naukowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „HF-POL wieloośrodkowe badanie obserwacyjne chorych z niewydolnością serca z frakcją wyrzutową lewej komory >40%”
Jest to pierwsze badanie Asocjacji Niewydolności Serca PTK. Badanie zakłada udział 1000 pacjentów z niewydolnością serca, w tym zarówno hospitalizowanych jak i ambulatoryjnych, którzy pozostaną pod obserwacją przez 12 miesięcy. Celem projektu jest ocena charakterystyki klinicznej i rokowania polskich pacjentów z niewydolnością serca z frakcją wyrzutową >40%.
Głównym Badaczem jest Prof. Małgorzata Lelonek. W skład Komitetu Sterującego badaniem wchodzą Prof. Małgorzata Lelonek, Prof. Marcin Grabowski, Prof. Mariusz Gąsior. Mamy nadzieję, że wyniki badania będą przydatne i pomocne w aspekcie medycznym, naukowym oraz organizacyjnym dla poprawy opieki nad pacjentem z niewydolnością serca w Polsce i będą stanowić cenne źródło polskich danych pochodzących z praktyki klinicznej.

asocjacja
 

Podsumowanie Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca

14 czerwca 2022 Paweł Rubiś

asocjacja
 

Dni Świadomości Niewydolności Serca 2022: stawiamy na współpracę!

08 czerwca 2022 Paweł Rubiś

Ponad pół miliona odbiorców audycji, artykułów i wywiadów, które po dedykowanej konferencji prasowej ukazały się w licznych mediach o zasięgu ogólnopolskim – to bilans inicjatywy „Dni Świadomości Niewydolności Serca”, którą zorganizowaliśmy w ramach Konferencji naszej Asocjacji, która odbyła się w dniach 3-4 czerwca w Łodzi.
Tegoroczne obchody Dni Świadomości Niewydolności Serca rozpoczęliśmy od opracowania dedykowanego plakatu edukacyjnego poświęconego problematyce niewydolności serca. Jego treść nawiązywała do hasła zaproponowanego przez The Heart Failure Association (HFA) of the ESC: „Staying together inside a larger HFA community” („Pozostając razem w powiększającej się społeczności niewydolności serca”).
Projekt miał zwrócić uwagę na fakt, że problem niewydolności serca dotyczy pacjenta, zaczyna się od niego – ale w żadnym razie na nim nie kończy. Plakat z motywem spirali wskazywał, że niewydolność serca to schorzenie angażujące i obciążające coraz to nowe osoby i podmioty: najbliższych pacjenta, lekarzy, pielęgniarki, ośrodki, organizacje i instytucje a w szerszym ujęciu – całe społeczeństwo (zachorowalność na poziomie 1,2 mln osób czyni z niewydolności serca problem o skali społecznej).
Do aspektu współpracy wszystkich wymienionych stron i interesariuszy niewydolności serca nawiązywaliśmy podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w ramach obchodów Dni Świadomości Niewydolności Serca. Oprócz członków naszej Asocjacji: Prof. Małgorzaty Lelonek, Prof. Jadwigi Nessler, Prof. Pawła Rubisia, Prof. Marcina Grabowskiego, komentujących zagadnienia takie jak: aktualna epidemiologia niewydolności serca w Polsce i na świecie, zjawisko długu kardiologicznego, hospitalizacje, przełomy w terapii niewydolności serca, podczas spotkania wypowiadali się także zaproszeni liderzy organizacji pacjentów: dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca, p. Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce oraz p. Marcin Ruciński, prezes Stowarzyszenia Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha.
Wspólnie z przedstawicielami organizacji pacjentów wskazywaliśmy na konieczność zwiększenia zakresu opieki koordynowanej w niewydolności serca i sukcesywnego szerszego udostępniania pacjentom nowych, potrzebnych rozwiązań (m.in. telemonitoringu urządzeń wszczepialnych i terapii sakubitryl-walsartan).
Podczas naszego spotkania nie zabrakło okazji do wspólnego świętowania: wraz z pacjentami cieszyliśmy się z ostatniej decyzji o rozszerzeniu refundacji flozyn we wskazaniu: niewydolność serca. W ślad za konferencją prasową powstał materiał prasowy poruszający ww. aspekty. Podkreślaliśmy w nim, iż rozmaite inicjatywy świadomościowe i edukacyjne, wdrożenia potrzebnych rozwiązań i optymalizacja organizacji opieki w niewydolności serca pomogą nam lepiej i skuteczniej chronić życie pacjentów.
Tematem niewydolności serca i jego poszczególnymi aspektami skutecznie zainteresowaliśmy zaproszonych na konferencję prasową dziennikarzy. W ślad za spotkaniem w mediach lokalnych i ogólnopolskich a także społecznościowych ukazały się audycje, artykuły i komentarze ekspertów naszej Asocjacji oraz liderów organizacji pacjenckich. Według instytucji realizującej profesjonalny monitoring mediów - Press Service Monitoring Mediów - skuteczność naszej kampanii wyniosła: dotarcie do odbiorców na poziomie ponad 0,5 mln odbiorców oraz wartość ekwiwalentu reklamowego wszystkich spozycjonowanych doniesień: ponad 100 000,00 PLN.
Przez cały czerwiec 2022 roku trwać będzie follow-up kampanii „Dni Świadomości Niewydolności Serca”, w tym: aranżowanie w mediach kolejnych artykułów i audycji poświęconych niewydolności serca oraz dialog i współpraca z Pacjentami.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021-2023
Prof. UJ dr hab. n med. Paweł Rubiś
Sekretarz Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021-2023

asocjacja
 

Dzień Świadomości Niewydolności Serca 2022

16 maja 2022 Paweł Rubiś

Jako Asocjacja Niewydolności Serca PTK zaplanowaliśmy szereg różnorodnych aktywności na zbliżający się Dzień Świadomości Niewydolności Serca 2022:

W nawiązaniu do hasła: „Staying together inside a larger HFA community”, przyjętego przez Asocjację Niewydolności Serca (HFA) Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) za hasło tegorocznych obchodów Dnia Świadomości Niewydolności Serca, postanowiliśmy w tym roku wyjątkowo mocno zaakcentować rolę współpracy wszystkich interesariuszy systemu opieki zdrowotnej, którzy są bezpośrednio lub pośrednio związani z rosnącym wciąż problemem niewydolności serca.
W ramach zaplanowanej ogólnopolskiej kampanii medialnej będziemy przekonywać opinię publiczną i decydentów, że niewydolność serca to zagadnienie w istotny sposób wpływające na życie wielu osób i wielu podmiotów. Co więcej, wpływ niewydolności serca na życie jest wielokierunkowy i obejmuje względy: zdrowotne (fizyczne i psychiczne), rodzinne, społeczne, zawodowe i finansowe.
Wraz z naszymi koleżankami i kolegami klinicystami, ale także z liderami organizacji działających na rzecz pacjentów z niewydolnością serca i dziennikarzami wspólnie zastanowimy się, jak można by lepiej odpowiadać na rosnące wyzwania w obszarze niewydolności serca w Polsce. Które aspekty możemy poprawić jako klinicyści i naukowcy, jakie cele widzą przed sobą organizacje pacjenckie, a jakie aktualne oczekiwania w systemie opieki zdrowotnej formułowane są wobec decydentów?
W ramach obchodów Dnia Świadomości Niewydolności Serca przed nami między innymi:

 • organizacja otwartej konferencji prasowej z udziałem: klinicystów, liderów organizacji pacjentów i dziennikarzy (stacjonarnie i on-line; 3 czerwca 2022, odbywającej się w ramach dorocznej Konferencji naszej Asocjacji);
 • ogólnopolska kampania medialna z promocją najważniejszych przekazów nawiązujących do aktualnych wyzwań w obszarze niewydolności serca w Polsce;
 • ogólnopolska promocja plakatów o niewydolności serca (polska i angielska wersja językowa plakatu naszej Asocjacji, zgłoszonego w ramach konkursu HFA-ESC);
 • przygotowanie i promocja medialna pakietu autorskich artykułów i wywiadów merytorycznych z czołowymi specjalistami w dziedzinie niewydolności serca w Polsce oraz z liderami organizacji pacjenckich;
 • dalsza długofalowa współpraca środowiska kardiologicznego ze środowiskiem pacjentów.

W imieniu Zarządu i Komitetu Organizacyjnego,
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021 – 2023
Prof. UJ dr hab. Paweł Rubiś
Sekretarz Asocjacji Niewydolności Serca PTK 2021 – 2023

asocjacja
 

Zaproszenie

25 marca 2022 Paweł Rubiś


asocjacja
 

Stanowisko Asocjacji Niewydolności Serca PTK wobec wojny na Ukrainie

25 marca 2022 Paweł Rubiś


asocjacja
 

Zaproszenie

11-12 marca 2022 Paweł Rubiś


|  R E J E S T R A C J A  |
asocjacja
 

Wybór orgnizatora Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca

08 lutego 2022 Paweł Rubiś

Szanowni Państwo, Członkowie Asocjacji Niewydolności Serca PTK
W imieniu Komisji Konkursowej Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021 – 2023 z przyjemnością zawiadamiamy, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, firma Avance Galicja Agencja Reklamowa, Janusz Kowalski z Poznania została wybrana do organizacji dorocznej Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca PTK w dniach 3-4 czerwca br. w Łodzi. Na dzień dzisiejszy Konferencja jest planowana w formie stacjonarnej z możliwością transmisji on-line.
Z poważaniem,
Komisja Konkursowa:
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek – Przewodnicząca
Prof. UJ dr hab. n med. Paweł Rubiś – Sekretarz
Prof. PAN dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak
Prof. dr hab. n med. Marcin Grabowski

asocjacja
 

Certyfikacja Pielęgniarek i Pielęgniarzy

14 października 2021 Paweł Rubiś

Szanowni Państwo,
Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na portalu internetowym edu.slabeserce.pl został przygotowany pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Asocjacji Niewydolności Serca, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, program Edukacji i Certyfikacji Pielęgniarek i Pielęgniarzy Niewydolności Serca w Polsce. Nadzór merytoryczny nad projektem i funkcję Przewodniczącej Rady Programowej pełni Pani Profesor Jadwiga Nessler. Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

program
| C E R T Y F I K A C J A |
asocjacja
 

Konferencja Asocjacji Niewydolności Serca

02 sierpnia 2021 Paweł Rubiś

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić do udziału w Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Niewydolność serca to schorzenie, które dotyka wielu spośród naszych pacjentów. To również dynamicznie rozwijająca się dziedzina kardiologii. Z każdym rokiem pojawiają się nowe możliwości diagnostyki i leczenia. Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie miejscem spotkania lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, studentów zainteresowanych niewydolnością serca jak również okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.

konferencja
| R E J E S T R A C J A |
konferencja
 

Tydzień Świadomości Niewydolności Serca

31 maja 2021 Joanna Zagrajek

Szanowni Państwo,
Rok temu podczas Tygodnia Niewydolności Serca wspólnie wypracowaliśmy i opublikowaliśmy 7 Elementów Niewydolności Serca:

 1. Geneza NS - czynniki ryzyka
 2. Incydent - początek NS
 3. Interwencja - w poszukiwaniu przyczyn niewydolności serca
 4. Leczenie
 5. Hospitalizacja jako nawracający problem pacjenta
 6. Kontrola terapii i rehabilitacja jako opieka kompleksowa
 7. Profilaktyka
Jesteśmy u schyłku pandemii COVID-19, obserwujemy jej skutki, które objawiają się pogorszeniem zdrowia Polaków i rozwojem niewydolności serca u pacjentów. Misją Asocjacji Niewydolności Serca PTK jest realizacja działań prowadzących do zahamowania rozwoju NS. Dlatego w tym roku szczególną uwagę zwracamy na następstwa pandemii, czyli pogłębianie się czynników ryzyka, które sprzyjają progresji NS. Podczas tegorocznego Tygodnia Świadomości Niewydolności Serca chcemy zwiększyć świadomość Polaków nt. konsekwencji zdrowotnych związanych z czynnikami ryzyka dla rozwoju niewydolności serca. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem oraz do śledzenia Tygodnia Świadomości Niewydolności Serca w dn. 1-7 czerwca na naszym profil na Facebooku.

TSNS
| Pobierz artykuł |
warsztaty
 

IV Wielkopolskie Warsztaty Niewydolności Serca

13 lutego 2021 Paweł Rubiś

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w IV Wielkopolskich Warsztatach Niewydolności Serca, które odbędą się w dniach 12-13 marca 2021 r. w trybie on-line. Rejestracja oraz program wydarzenia dostępny na stronie internetowej wydarzenia

warsztaty
| R E J E S T R A C J A |
warsztaty
 

VII Łódzkie Warsztaty Niewydolności Serca

7 lutego 2021 Paweł Rubiś

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizatorów, miło nam zaprosić Państwa na kolejną edycję VII Łódzkich Warsztatów Niewydolności Serca, które odbędą się 20 lutego 2021 roku. W tym roku ze względu na panującą pandemię, konferencja odbywać się będzie online w formie webinaru - rejestracja na stronie https://www.wnslodz.pl/ Warsztaty zgromadzą znamienitych wykładowców z wiodących ośrodków kardiologicznych w Polsce, którzy przekażą nowości dotyczące aktualnych możliwości leczenia niewydolności serca.
warsztaty
| P R O G R A M |
warsztaty
 

AZ Scientific Summit Nowości w niewydolności serca

20 grudnia 2020 Paweł Rubiś

AZ

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „AZ Scientific Summit Nowości w niewydolności serca”, które odbędzie się 21 stycznia 2021 online, w godzinach 18.30-20.30

Program konferencji
18.30 OTWARCIE - prof. Małgorzata Lelonek, prof. Przemysław Leszek
18.35-19.00
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA - WYZWANIE NA DZIŚ I JUTRO DLA POLSKIEJ KARDIOLOGII

prof. Adam Witkowski, prof. Przemysław Leszek

 • prof. Przemysław Leszek
  Niewydolność serca w Polsce – najnowsze doniesienia i niezaspokojone potrzeby
 • prof. Adam Witkowski
  Polski pacjent z niewydolnością serca w dobie pandemii

19.00-19.30
FORXIGA NOWYM FILAREM W LECZENIU NIEWYDOLNOSCI SERCA

prof. Ewa Jankowska, prof. Piotr Ponikowski

 • prof. Piotr Ponikowski
  W jakim kierunku zmierzają wytyczne leczenia niewydolności serca ?
 • prof. Ewa Jankowska
  Co wnosi dapaglifozyna do terapii pacjenta z niewydolnością serca ?

19.30-20.30
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA LEKARZA-JAK LECZYĆ PACJENTA Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA DAPAGLIFLOZYNĄ -debata

przewodniczy prof. Przemysław Leszek; uczestnicy: prof. Jarosław Drożdż, prof. Jacek Imiela, prof. Piotr Ponikowski, prof. Adam Witkowski
20.20-20.30 ZAMKNIĘCIE - prof. Małgorzata Lelonek

RADA NAUKOWA

prof. Jacek Imiela, prof. Przemysław Leszek, prof. Piotr Ponikowski, prof. Adam Witkowski

PATRONAT
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Asocjacja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w tym spotkaniu.

| R E J E S T R A C J A |

AZ
 
AZ

VII Małopolskie Warsztaty Niewydolności Serca - online

2 grudnia 2020 Moderator

W imieniu organizatorów, miło nam zaprosić Państwa na kolejną edycję VII Małopolskich Warsztatów Niewydolności Serca, które odbędą się 2 i 3 grudnia 2020 roku. W tym roku ze względu na panującą pandemię, warsztaty odbywać się będą online w formie webinaru.
Warsztaty zgromadzą wykładowców z wiodących ośrodków kardiologicznych w Polsce, którzy przekażą aktualności dotyczące sytuacji epidemiologicznej i aktualnych możliwości leczenia niewydolności serca.

| R E J E S T R A C J A |
emerging
 

Heart failure policy and pratcise in europe

19 listopada 2020 Joanna Zagrajek

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Heart failure policy and practice in Europe”
Dokument ten ukazuje kompleksową analizę zagadnień dotyczących niewydolności serca (HF) w Europie, zwraca uwagę na kluczowe elementy oraz luki w opiece, a także pokazuje przykłady najlepszych praktyk w 11 krajach europejskich: Belgia, Dania, Anglia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia i Hiszpania. Raport wskazuje również 5 pilnych działań niezbędnych do poprawy życia milionów ludzi chorujących na niewydolność serca.

emerging
 

Heart failure policy and pratcise in poland

19 listopada 2020 Joanna Zagrajek

Choroby sercowo-naczyniowe, w tym NS, są nadal główną przyczyną zgonów w Polsce i dlatego nie mogą być pominięte w czasie pandemii COVID-19. Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Heart failure policy and practice in Europe - Poland” który ukazuje kompleksową analizę zagadnień dotyczących niewydolności serca (HF) w Polsce oraz wskazuje niezbędne działania mających na celu zwalczanie tej choroby.
Aktywne wdrażanie modelu opieki koordynowanej oraz skoncentrowanie się na wskazanych w raporcie priorytetowych obszarach jest niezbędne, aby poprawić jakość życia osób z niewydolnością serca oraz zmniejszyć liczbę hospitalizacji.

emerging
 

Prof. Przemysław Leszek: Niewydolność serca leczmy uważniej

19 października 2020 Moderator

Zapraszamy do lektury - Prof. Przemysław Leszek - współczesne leczenie niewydolności serca.

emerging
 

Webinarium: Innowacyjne leczenie niewydolności serca

07 czerwca 2020 Paweł Rubiś

Szanowni Państwo,

9 czerwca o godz. 19.30 serdecznie zapraszamy na kolejne wyjątkowe spotkanie online z ekspertami PTK poświęcone tym razem innowacyjnemu leczeniu niewydolności serca. Webinarium odbędzie się na Multimedialnej Paltformie Eduakcyjnej PTK. Szczegóły spotania "Innowacyjne leczenie niewydolności serca"

Prowadzący spotkanie: prof. Piotr Ponikowski
Uczestnicy: prof. Jarosław Drożdż, prof. Jadwiga Nessler, prof. Piotr Ponikowski

Program:
Wstęp – epidemiologia niewydolności serce w Polsceprof. Piotr Ponikowski
Flozyny u pacjenta kardiologicznego z niewydolnością serca i cukrzycąprof. Jarosław Drożdż
Czego możemy oczekiwać po wynikach badania DAPA-HF?prof. Piotr Ponikowski
Najnowsze doniesienia z ACC.20/WCC postępowania z pacjentem z niewydolnością sercaprof. Jadwiga Nessler
Sesja pytań i odpowiedzi 10 minut
Podsumowanie i zakończenie spotkania
Zachęcamy do udziału!

emerging
 

Tydzień Świadomości Niewydolności Serca powinien trwać cały rok!

07 czerwca 2020 Moderator

Czas na podsumowanie naszego tygonia niewydolności serca. Ostatnia publikacja posłużyła do zebrania elementów zapobiegania i leczenia niewydolności serca. Zapraszamy do lektury.emerging
 

Tydzień Świadomości Niewydolności Serca - element siódmy

07 czerwca 2020 Moderator

Ostatni, siódmy już element leczenia niewydolności serca to profilaktyka. Dowiemy się o najważniejszych jego elementach z artukułu Dr n. med. Marty Kałużnej-Oleksyz I Klinika Kardiologii UM w Poznaniu. Zapraszamy.emerging
 

Tydzień Świadomości Niewydolności Serca - element szósty

06 czerwca 2020 Moderator

Kontrola terapii i rehabilitacja to szósty element leczenia niewydolności serca. Autorem artykułu zajmującego się tą tematyką jest Prof. dr hab. b. med. Jadwiga Nessler Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła IIemerging
 

Tydzień Świadomości Niewydolności Serca - element piąty

05 czerwca 2020 Moderator

Piątym elementem istotnym u chorych z niewydolnością serca są częste hospitalizacje. O tych aspektach choroby dowiemy się z publikacji Prof. dr hab. med. Małgorzaty Lelonek z Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu.emerging
 

Tydzień Świadomości Niewydolności Serca - element czwarty

04 czerwca 2020 Moderator

Kolejna, czwarta już publikacja, której autorem jest Prof. IK dr hab. n. med. Przemysław Leszek, przedstawia metody leczenia niewydolności serca. Serdecznie zapraszamy do lektury.emerging
 

Tydzień Świadomości Niewydolności Serca - element trzeci

03 czerwca 2020 Moderator

Trzecia publikacja to artykuł o zabiegach interwencyjnych u chorych z niewydolnością serca. Autorem jest dr hab. Andrzej Gackowski, prof. UJ z Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła IIemerging
 

Tydzień Świadomości Niewydolności Serca - element drugi

02 czerwca 2020 Moderator

Dzisiejsza publikacja poświęcona jest objawom niewydolności serca i pierwszym incydentom wskazującym na chorobę. Zapraszamy do lektury artykułu dr hab. n. med. Pawła Rubisia z Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń, Collegium Medicum UJ, Sekcji Niewydolności Serca PTK.emerging
 

Tydzień Świadomości Niewydolności Serca - element pierwszy

01 czerwca 2020 Modrator

W ramach Dnia Świadomości Niewydolności Serca, rozpoczynamy dzisiaj, serię artukułów poświęconych tej chorobie XXi wieku. Z pierwszego artykułu Prof. Agnieszki Pawlak - Kierownika Pododdziału Niewydolności Serca Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA dowiemy się jaka jest geneza niewydolności serca oraz poznamy najważniejsze czynniki ryzyka. Zapraszamy do lektury.

emerging
 

Tydzień Świadomości Niewydolności Serca 1-7 czerwca 2020 r.

25 maja 2020 Paweł Rubiś

Szanowni Państwo,

Rok temu podczas Dnia Niewydolności Serca wybrzmiało zdanie, iż jesteśmy w przededniu epidemii iewydolności serca i że oprócz edukowania chorych, bardzo ważne jest uświadamianie społeczeństwu właściwych postaw profilaktycznych.
Dzisiaj jesteśmy w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2, wirusa który skupił uwagę całego świata oraz środowiska medycznego. Z niepokojem obserwujemy, że pandemia może mieć konsekwencje w postaci wzrostu zachorowań na niewydolność serca, pogorszeniu jakości życia chorych na niewydolność serca pacjentów, późniejszej diagnostyki oraz wzrostu zgonów. Dlatego też dzisiaj jeszcze bardziej niż rok temu obawiamy się epidemii niewydolności serca.
W trosce o pacjentów oraz w celu zmniejszenia następstw panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2 Asocjacja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego organizuje w dniach 1-7 czerwca b.r. Tydzień Świadomości Niewydolności Serca. Wydarzenie skierowane jest do pacjentów chorych na niewydolność serca i ich bliskim, a także wszystkim osobom, które nie chcą zachorować. W ramach wydarzenia powstanie 7 publikacji – 7 Elementów Niewydolności Serca, które zostaną opublikowane zgodnie z zasadą – 1 artykuł dziennie począwszy od 1 czerwca 2020 r. na stronie Sekcji Niewydolności Serca PTK oraz na portalu Medical Press.
Zwieńczeniem Tygodnia Świadomości Niewydolności Serca będzie konferencja prasowa organizowana w połowie czerwca 2020 r. z udziałem wszystkich ekspertów – autorów publikacji.emerging
 

IX Konferencja Sekcji Niewydolności Serca

05 maja 2020 Paweł Rubiś

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w IX Konferencji Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Tym razem, ze względu na sytuacje epidemiologiczną, po raz pierwszy będzie to Konferencja transmitowana na żywo w Internecie.
Aby uniknąć wszystkich niedogodności z którymi borykamy się na co dzień uczestnicząc licznych webinarach w naszej internetowej formule Konferencja przeprowadzona zostanie z profesjonalnego studia, co zapewni bardzo dobra jakość transmisji i możliwość połączenia się z osobami prowadzącymi sesje i wykłady. Ale oprócz warstwy technicznej najważniejsza jest przecież merytoryka. A o merytorykę zadbają eksperci zajmujący się na co dzień różnymi aspektami niewydolności serca.
Niewydolność serca to schorzenie, które dotyka wielu spośród naszych pacjentów. To również bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina kardiologii. Z każdym rokiem pojawiają się nowe możliwości diagnostyki i leczenia. Stąd nasza konferencja stanowić będzie przegląd najnowszych zagadnień dotyczących diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego (przezskórnego i chirurgicznego), elektroterapii oraz postępowania w chorobach towarzyszących.
Dogodna lokalizacja internetowa Konferencji ułatwi Państwu udział w poszczególnych sesjach które starliśmy się dostosować do wielokierunkowych wymagań i naszych możliwości.
Dzięki pomocy w organizacji naszych partnerów strategicznych udział w Konferencji dla Państwa jest bezpłatny. Zachęcamy do rejestracji internetowej https://konferencja.niewydolnosc-serca.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. IK
Przewodniczący Sekcji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2019-2021

dr hab. Paweł Rubiś
Sekretarz Sekcji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2019-2021
wraz z Zarządem Sekcji Niewydolności Serca PTKemerging
 

Ważne informacje dla pacjentów z niewydolnością serca w dobie epidemii

07 kwietnia 2020 Paweł Rubiś

Ważne informacje dla pacjentów z niewydolnością serca

| Pobierz ulotkę |


 

Pacjent z niewydolnością serca w dobie epidemii

02 kwietnia 2020 Paweł Rubiś 

Uwaga !! WAŻNE INFORMACJE !!

30 marca 2020 Moderator

Stanowisko Sekcji Niewydolności Serca

Stanowisko Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zaleceń postępowania w dobie epidemii COVID-19 dla pacjentów z niewydolnością serca i pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. 

Szkolenie w ramach projektu KONS

22 lutego 2020 Moderator

Szkolenie w ramach projektu KONS

Szkolenie w ramach projektu KONS
 

III Wielkopolskie Warsztaty Niewydolności Serca

6 lutego 2020 Moderator

Warsztaty Niewydolności Serca

emerging
 

VI Łódzkie Warsztaty Niewydolności Serca ( ! AKTUALIZACJA ! )

13 stycznia 2020 Moderator

Warsztaty Niewydolności Serca

| P R O G R A M |   | Z A P R O S Z E N I E |   | R E J E S T R A C J A |
emerging
 

Wybory Zarządu Sekcji Niewydolności Serca PTK

15 września 2019 Andrzej Gackowski

 

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 czerwca br odbyły się wybory do Zarządu naszej Sekcji. Oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku głosowania udzielono absolutorium Zarządowi w kadencji 2017 - 2019, wybrano Małgorzatę Lelonek na Prezesa Elekta SNS PTK w kadencji 2019-2021 oraz wybrano Zarząd w następującym składzie (alfabetycznie):

 • Ewa Jankowska
 • Marta Kałużna-Oleksy
 • Tomasz Kukulski
 • Agnieszka Pawlak
 • Piotr Rozentryt
 • Paweł Rubiś

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
 • Agata Bielecka-Dąbrowa
 • Jadwiga Nessler
 • Ewa Straburzyńska-Migaj

Udzielono poparcia dla Ewy Straburzyńskiej-Migaj do Zarządu Głównego PTK.
Asocjacja Niewydolności Serca udzieliła poparcia dla kandydatury Piotra Jankowskiego na Prezesa-Elekta PTK.
Jednogłośnie zatwierdzono przekształcenie Sekcji w Asocjację Niewydolności Serca PTK.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy...
emerging
 

Zapraszamy już za rok...

19 czerwca 2019 Moderator

Za nami kolejna konferencja Sekcji Niewydolności Serca PTK, ale już dziś jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa ponownie do Warszawy w przyszłym roku.
2020

emerging
 

Galeria zdjęć z warszawskiej konferencji 14-15.06.2019

19 czerwca 2019 Moderator

emerging
 

  Niezwykłe zdjęcia w wersji czarno-białej


konferencja
 

Dzień Niewydolności Serca 16.06.2019 - galeria zdjęć

19 czerwca 2019 Moderator

 

emerging

Dzień Niewydolności Serca
 

Nagroda dla Polski za aktywność grupy HoT

05 czerwca 2019 Andrzej Gackowski

 

Podczas Kongresu HFA w Atenach polska gruoa Heart Failure SPecialist of TOmorrow została wyróżniona za aktywność w roku 2018.
Gratulujemy.

emerging

Tytuł Fellow of the Heart Failure Association Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

05 czerwca 2019 Andrzej Gackowski

 

Komisja Heart Failure Association nadała prestiżowy tytuł Fellow of the Heart Failure Association Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Prof. Małgorzacie Lelonek. Tytuł ten jest przyznawany ekspertom niewydolności serca na podstawie doświadczeń klinicznych, osiągnięć naukowych, organizacyjnych oraz edukacyjnych, jak również rozpoznawalności w obszarze niewydolności serca na poziomie krajowym i europejskim.
Gratulujemy.

emerging

Zapraszamy na Konferencję HeartFailure opTIMISM !

06 marca 2019 Andrzej Gackowski

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 14 - 15 maja br. organizowana jest przez prof. Piotra Ponikowskiego międzynarodowa konferencja oraz spotkanie ekspertów pod tytułem HF-OPTIMISM. Międzynarodowa konferencja, znakomici goście z całego świata w tym prof. M. Mehra z Harvard University. Dla kardiologów z Polski udział jest nieodpłatny. Konferencja odbędzie się w ramach drugiej edycji międzynarodowego projektu Cardiology Innovations Days: http://cardiologyinnovations.com
Szczegółowe informacje o konferencji dostępne na stronie internetowej: http://hfoptimism.com/.

emerging

Zapraszamy do składania aplikacji (ważne do 30 marca 2019 !)

26 lutego 2019 Andrzej Gackowski

 

Z przyjemnością informujemy, że z inicjatywy prof. Salima Yusufa World Heart Federation od 2014 r. prowadzi WHF Salim Yusuf Emerging Leaders Programme. W tym roku seminarium będzie poświecone niewydolności serca i odbędzie się w dniach 13-18 października 2019 r. w Londynie. Aplikacje można składać do 29 marca 2019 r. Szczegółowe informacje o tej inicjatywie znajdują się na stronie internetowej: https://www.world-heart-federation.org/emerging-leaders.
Pozdrawiamy serdecznie

Prof. UJ, dr hab. Andrzej Gackowski
Przewodniczący Sekcji Niewydolności Serca PTK

Prof. dr. hab. Piotr Jankowski
Sekretarz PTK

emerging

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów na Konferencję Sekcji Niewydolności Serca

14 lutego 2019 Andrzej Gackowski

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania streszczeń naukowych na Konferencję Sekcji Niewydolności Serca PTK (Warszawa, 14-15 czerwca 2019) - najlepszy plakat zostanie nagrodzony grantem wyjazdowym na Kongres Heart Failure 2020. System abstraktowy będzie czynny na stronie ptkardio.pl od 15 lutego do 31 marca 2019.

abstrakdty

II Wielkopolskie Warsztaty Niewydolności Serca - Poznań 9 lutego 2019 r.

17 stycznia 2019 Marta Oleksy

 

Serdecznie zapraszamy na II Wielkopolskie Warsztaty Niewydolności Serca, Spotkanie z Pacjentami pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca. Patronat honorowy : Asocjacja Niewydolności Serca , Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego - prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska - Migaj.

WNS Poznań 2019
 
stat4u